Koło Gospodyń Wiejskich "Skórzeckie Perełki" z dofinansowaniem w ramach Programu Odnowy Wsi

Radni Wojewódzcy, podczas XLIII Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego podjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podlaskiego na realizację przez gminy zadań w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś”.

Gmina Ciechanowiec otrzymała dofinansowanie w wysokości 9.532,00 zł na realizację zadania pod nazwą „Biesiaduj razem z nami! Doposażenie świetlicy wiejskiej w Skórcu ”.

Życzenia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego składa Przewodniczący Rady Miejskiej i Burmistrz Ciechanowca (2)

27 maja obchodzimy Dzien Samorządu Terytorialnego.

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego wszystkim radnym, przewodniczących zarządów osiedli, sołtysom i pracownikom samorządowym życzenia składają Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Karolewski

Burmistrz Ciechanowca odznaczony  Brązowym Medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa"

W Kuczynie, 26 maja odbył się V Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Podlaskiego, podczas którego strażacy-ochotnicy województwa podlaskiego podsumowali pięcioletnią kadencję związku OSP.

W trakcie spotkania odznaczono osoby zasłużone dla pożarnictwa oraz wspierające działania OSP dla lokalnej społeczności. Brązowy Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa" otrzymał Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki.

Motoserce znów zabije w Ciechanowcu - charytatywna akcja zbiórki krwi

Motocykliści z Ciechanowca zapraszają do udziału w XIV edycji akcji "MOTOSERCE". Wydarzeniu towarzyszyć będzie rodzinny piknik z wieloma atrakcjami. Impreza została objęta Honorowym Patronatem Burmistrza Ciechanowca.

W sobotę, 11 czerwca w Ciechanowcu już po raz XIV odbędzie się akcja "MOTOSERCE". To charytatywna akcja zbiórki krwi organizowana przez kluby zrzeszone w Kongresie Polskich Klubów Motocyklowych.

Nabór uczestników do projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanowiec ”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu ogłasza nabór uczestników do projektu „ Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanowiec”.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych dla 70 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących Gminę Ciechanowiec w okresie od 1 marca 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r.