Obrady XXIII sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu

31 stycznia w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu odbyło się XXXVII posiedzenie Rady Miejskiej w Ciechanowcu kadencji 2018-2023.

Podczas sesji radni podjęli m. in. uchwały w sprawach: przyjęcia "Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy Ciechanowiec", wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach oraz zasad udzielania pomocy w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022.

Złóż wniosek o dodatek osłonowy.

17 grudnia 2021 r. Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym. Jest to kluczowy element rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły to zrobić, jednak nie później niż do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Odbiór końcowy zadania „Dostawa wraz z montażem opraw i urządzeń oświetlenia ulicznego w mieście Ciechanowiec”

31 grudnia 2021 r. odbył się odbiór końcowy prac wykonanych w ramach zadania: „Dostawa wraz z montażem opraw i urządzeń oświetlenia ulicznego w mieście Ciechanowiec”

Przedmiot zamówienia obejmował kompleksowe wykonanie prac polegających na wymianie istniejących opraw w ilości 302 szt. oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ciechanowiec.

Początek nowego roku, to czas podsumowań i analiz minionego roku. W Ciechanowcu mimo specyficznego okresu pandemii, nie zatrzymaliśmy inwestycji. Wyszliśmy z założenia, że ich dalsze realizowanie jest najlepszą receptą na kryzys, bo daje pracę.

Wartość zrealizowanych inwestycji i remontów w 2021 roku stanowi kwotę 11 840 588,02 zł, z czego 4 149 099,31 zł to środki własne gminy, a 7 691 488,71 zł to środki pozyskane z różnych programów i instytucji zewnętrznych.

MPO Spółka z o.o. w Białymstoku Oddział Siemiatycze, firma zajmująca się gospodarką odpadami na terenie Gminy Ciechanowiec, przedstawia harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2022 rok.

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy przyjmuje odpady na dawnym składowisku w Nowodworach w każdy poniedziałek, po wcześniejszym indywidualnym ustaleniu godziny otwarcia z prezesem Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE Sp. z o. o.  tel. 501 721 100

Sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu

21 grudnia odbyło się XXXVI posiedzenie Rady Miejskiej w Ciechanowcu kadencji 2018-2023.

Podczas sesji radni podjęli m. in. uchwały w sprawach: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2022-2037, uchwalenia budżetu Gminy Ciechanowiec na rok 2022, zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na 2022 rok oraz utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Seniora w Wojtkowicach Starych.