Niemal 9 zł na inwestycje drogowe trafi do Ciechanowca z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

16 lutego 2022 r. Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki zatwierdził listy zadań rekomendowanych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2022.

Na drogi na terenie gminy Ciechanowiec przyznano 8 970 522,49 złotych.

Burmistrz Ciechanowca dofinansował Klub Sportowy Unia Ciechanowiec

Klub Sportowy Unia Ciechanowiec otrzymał z budżetu Gminy dofinansowanie w wysokości 40 tys. zł na realizację zadania pod nazwą „Prowadzenie Akademii Piłkarskiej dla dzieci i młodzieży”.

W Urzędzie Miejskim, 1 lutego została podpisana umowa na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w gminie Ciechanowiec. Umowę podpisali, ze strony Gminy Ciechanowiec Burmistrz Eugeniusz Święcki i Skarbnik Jadwiga Koc, ze strony Klubu Sportowego Unia Ciechanowiec członkowie Zarządu Patryk Fiedoruk i Przemysław Piotrowski.

Obrady XXIII sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu

31 stycznia w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu odbyło się XXXVII posiedzenie Rady Miejskiej w Ciechanowcu kadencji 2018-2023.

Podczas sesji radni podjęli m. in. uchwały w sprawach: przyjęcia "Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy Ciechanowiec", wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach oraz zasad udzielania pomocy w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022.

Złóż wniosek o dodatek osłonowy.

17 grudnia 2021 r. Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym. Jest to kluczowy element rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły to zrobić, jednak nie później niż do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Odbiór końcowy zadania „Dostawa wraz z montażem opraw i urządzeń oświetlenia ulicznego w mieście Ciechanowiec”

31 grudnia 2021 r. odbył się odbiór końcowy prac wykonanych w ramach zadania: „Dostawa wraz z montażem opraw i urządzeń oświetlenia ulicznego w mieście Ciechanowiec”

Przedmiot zamówienia obejmował kompleksowe wykonanie prac polegających na wymianie istniejących opraw w ilości 302 szt. oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ciechanowiec.

Początek nowego roku, to czas podsumowań i analiz minionego roku. W Ciechanowcu mimo specyficznego okresu pandemii, nie zatrzymaliśmy inwestycji. Wyszliśmy z założenia, że ich dalsze realizowanie jest najlepszą receptą na kryzys, bo daje pracę.

Wartość zrealizowanych inwestycji i remontów w 2021 roku stanowi kwotę 11 840 588,02 zł, z czego 4 149 099,31 zł to środki własne gminy, a 7 691 488,71 zł to środki pozyskane z różnych programów i instytucji zewnętrznych.