MPO Spółka z o.o. w Białymstoku Oddział Siemiatycze, firma zajmująca się gospodarką odpadami na terenie Gminy Ciechanowiec, przedstawia harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2022 rok.

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy przyjmuje odpady na dawnym składowisku w Nowodworach w każdy poniedziałek, po wcześniejszym indywidualnym ustaleniu godziny otwarcia z prezesem Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE Sp. z o. o.  tel. 501 721 100

Sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu

21 grudnia odbyło się XXXVI posiedzenie Rady Miejskiej w Ciechanowcu kadencji 2018-2023.

Podczas sesji radni podjęli m. in. uchwały w sprawach: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2022-2037, uchwalenia budżetu Gminy Ciechanowiec na rok 2022, zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na 2022 rok oraz utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Seniora w Wojtkowicach Starych.

Gmina Ciechanowiec otrzymała dofinansowanie w ramach programu „Cyfrowa Gmina”

254 820,00 zł – taką kwotę otrzyma Gmina Ciechanowiec na wydatki związane z cyfryzacją urzędu. 23 grudnia 2021 r. została podpisana umowa na realizację grantu.

Co istotne jest to dofinansowanie 100%, czyli samorząd nie dokłada własnych środków na realizację tego projektu. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

124 miliony na budowę obwodnicy Ciechanowca!

Samorząd Województwa Podlaskiego otrzymał dofinansowanie w kwocie 62 mln złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) na budowę obwodnicy Ciechanowca.

Całkowity koszt zadania to 124 000 000 zł, długość planowanego odcinka - 8,88 km, zaś czas realizacji przewidziano na okres styczeń 2022 r.  - grudzień 2024 r.

Otwarcie kolejnych gminnych dróg przebudowanych dzięki Rządowemu Funduszowi Rozwoju Dróg. Osoby przecinające wstęgę.

10 grudnia otwarto wyremontowane odcinki dróg gminnych w miejscowościach Czaje-Wólka oraz Dąbczyn, a także ul. Sienkiewicza w Ciechanowcu.

Realizacja inwestycji była możliwa dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Łączny koszt czterech inwestycji to ponad 2,8 mln złotych.

Odbiór końcowy zadania "Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV do celów oświetlenia drogowego w Ciechanowcu przy ulicy Uszyńskiej"

1 grudnia odbył się odbiór końcowy prac wykonanych w ramach zadania "Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV do celów oświetlenia drogowego w Ciechanowcu przy ulicy Uszyńskiej".

Inwestycja obejmowała wykonanie sieci kablowej oświetleniowej o całkowitej długości trasy 685 m oraz montaż 17 słupów oświetleniowych.