Drugi termin zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej

Rolnicy, którzy nie wyczerpali limitu w pierwszym terminie lub nie składali jeszcze wniosku w 2020 roku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, mogą złożyć wniosek w drugim terminie od 3 do 31 sierpnia 2020 r.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT za okres od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. oraz w przypadku posiadaczy bydła zaświadczenie o ilości dużych jednostek przeliczeniowych bydła za rok 2019 z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Otwarcie drogi ze wsi Radziszewo-Sieńczuch do wsi Czaje-Wólka - inwestycja dzięki Funduszowi Dróg Samorządowych

28 lipca otwarto wyremontowany odcinek drogi powiatowej ze wsi Radziszewo-Sieńczuch do wsi Czaje-Wólka. Nowa nawierzchnia, wyremontowane chodniki i przystanek autobusowy - to tylko niektóre zmiany na drodze, które były możliwe dzięki Funduszowi Dróg Samorządowych.

W otwarciu uczestniczył Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński, Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki, Przewodnicząca Rady Powiatu Wysokomazowieckiego Dorota Łapiak, a także przedstawiciele duchowieństwa, radni szczebla powiatowego i gminnego oraz mieszkańcy.

16 lipca, w sali widowiskowej Miejskiej Biblioteki Publicznej odbyło się XXI posiedzenie Rady Miejskiej w Ciechanowcu kadencji 2018-2023.

Podczas sesji radni podjęli dziesięć uchwał w sprawie upoważnienia Burmistrza Ciechanowca do zaciągnięcia w 2021 roku zobowiązań w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych oraz ustalili szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności w ramach zadań własnych za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

Zarząd Województwa Podlaskiego uchwałą nr 140/2199/2020 z dnia 1 lipca 2020 r. zatwierdził listę operacji informującą o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu "Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów".

Wsparcie w ramach tego typu operacji obejmuje budowę lub przebudowę targowisk lub obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów.

Muzealny zbiornik wodny już po rewitalizacji - zakończenie i podsumowanie inwestycji

Na terenie Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu w poniedziałek, 6 lipca odbyło się uroczyste zakończenie i podsumowanie inwestycji „Remont młyńskiego zbiornika wodnego”.

Zadanie zrealizowano przy współpracy Wód Polskich i Muzeum Rolnictwa. Muzeum opracowało niezbędną dokumentację, Wody Polskie ją sfinansowały. Wartość robót brutto zgodnie z złożoną ofertą wyniosła 348 923,68 zł.

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego realizuje projekt unijny z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Trwa nabór wniosków w ramach projektu „Pożyczka Termomodernizacyjna dla Przedsiębiorstw”.

Środki mogą być przeznaczone na projekty, które prowadzą do poprawy efektywności energetycznej budynków i instalacji o minimum 25% w stosunku do stanu wyjściowego, określonego w audycie energetycznym.