Kolejne miliony na inwestycje z Rządowego Funduszu Polski Ład trafią do Ciechanowca

30 maja została opublikowana lista wniosków, które otrzymały dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Edycja Nr 2. Do gminy Ciechanowiec trafi łącznie 9,7 mln złotych.

Środki zostaną przeznaczone na modernizację szkół w Ciechanowcu i Łempicach (4.9 mln zł) oraz na przebudowę stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika magazynowego wody uzdatnionej, ujęć wód podziemnych i infrastrukturą techniczną w Radziszewie-Sieńczuch (4.8 mln zł).

Dofinansowania do projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanowiec”

Gmina Ciechanowiec uzyskała 1 623 873,11 zł dofinansowania do projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanowiec”. Projekt realizowany jest od 1 marca 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r.

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII: Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych.

Sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu

27 maja w sali widowiskowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu odbyło się XLI posiedzenie Rady Miejskiej w Ciechanowcu kadencji 2018-2023.

Podczas sesji Rady Miejskiej, radni zgodnie i jednogłośnie podjęli uchwałę o udzieleniu Burmistrzowi Ciechanowca na początku wotum zaufania, następnie absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2021 rok.

Dofinansowanie Klubów Seniora w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025

Zostały podpisane (12.05.) umowy pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Burmistrzem Ciechanowca na dofinansowanie zadania publicznego pod nazwą „Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+" w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, Edycja 2021.

Na realizację zadania Gmina Ciechanowiec otrzyma z budżetu Państwa dotację 279 380 zł z przeznaczeniem na utworzenie i wyposażenie placówek Klubów Senior+.

500 tys. złotych  z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów na wymianę oświetlenia ulicznego

17 maja, podczas konferencji w Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu wicemarszałek Sebastian Łukaszewicz i członek zarządu Marek Malinowski, wręczyli przedstawicielom samorządów symboliczne czeki z dotacjami na lokalne inwestycje z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów. W wydarzeniu uczestniczyli także poseł na Sejm RP Aleksandra Szczudło oraz radny wojewódzki Łukasz Siekierko.

W imieniu gminy Ciechanowiec symboliczny czek na kwotę 500 tys. złotych odebrał Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki. Pieniądze zostaną przeznaczone na dokończenie wymiany oświetlenia ulicznego na ledowe.

Kolejne pół miliona na dokończenie wymiany oświetlenia ulicznego w gminie na ledowe

Podczas Sejmiku Województwa Podlaskiego (28.04) Radni Wojewódzcy zdecydowali o przyznaniu gminie Ciechanowiec dofinansowania w ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów w kwocie 500 000 zł na wymianę oświetlenia w gminie Ciechanowiec.

W ramach zadania zostanie wykonana wymiana istniejących opraw oświetlenia ulicznego na ledowe na terenie gminy Ciechanowiec.