Otwarcie ulicy Podlaskiej, Spółdzielczej i Armii Krajowej w Ciechanowcu

16 września otwarto rozbudowane odcinki dróg gminnych: ul. Podlaska, ul. Spółdzielcza oraz ul. Armii Krajowej w Ciechanowcu.

Realizacja inwestycji była możliwa dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Łączny koszt czterech inwestycji to ponad 11,6 mln złotych.

Podpisanie umowy na przebudowę stacji wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą w Radziszewie Sieńczuch

Burmistrz Ciechanowca, 7 września 2022 r. podpisał z AQUA SOFT Sp. z. o.o. z siedzibą w Białymstoku, umowę na realizację inwestycji pn. „Przebudowa istniejącej stacji wodociągowej wraz z budową zbiornika magazynowego wody uzdatnionej, ujęć wód podziemnych oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Radziszewie Sieńczuch gm. Ciechanowiec”.

Wartość kontraktu wynosi 4 395 000,01 zł. Planowany termin zakończenia prac przewidziano do 30 czerwca 2023 r. Na realizację zadania Gmina Ciechanowiec pozyskała środki zewnętrzne z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 4 800 000 zł.

13 września zostały odebrane roboty związane z rozbudową dwóch dróg gminnych: ulicy Spółdzielczej i ulicy Armii Krajowej w Ciechanowcu. Łączny koszt obu inwestycji, w tym wykonania kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz oświetlenia ulicznego, wyniósł prawie 5,9 mln złotych, z czego prawie 1,5 mln stanowiło dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wykonawcą obu zadań była firma Szpańscy Jerzy Jacek Dawid CZYSTOŚĆ Spółka Jawna z Wołomina.

Można już składać wnioski o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci gazowej

Dyrektor białostockiego oddziału Polskiej Spółki Gazownictwa Grzegorz Mackiewicz informuje, że można składać wnioski o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej.

Przyłączenie do sieci gazowej odbywa się na wniosek właściciela nieruchomości. Wniosek o warunki przyłączenia można przesłać elektronicznie na portalu przyłączeniowym, pocztą albo złożyć bezpośrednio w oddziale OSD.

Konkurs na opracowanie koncepcji Urbanistyczno-Architektonicznej Aquaparku w Ciechanowcu

Burmistrz Ciechanowca ogłasza nieograniczony, jednoetapowy, konkurs studialny na opracowanie koncepcji Urbanistyczno-Architektonicznej Aquaparku w Ciechanowcu.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Aquaparku w Ciechanowcu. Zamierzeniem władz miasta jest, by urządzona na nowo strefa wypoczynkowa stała się lokalną atrakcją zarówno w sezonie letnim, jak i dzięki nowemu programowi użytkowemu, przez cały rok. Termin składania prac upływa 30 listopada 2022 r.

Gmina Ciechanowiec otrzymała 27 tys. złotych na wsparcie działań OSP

22 sierpnia, w Miejskim Ośrodku Kultury w Wysokiem Mazowieckiem, wicemarszałek Sebastian Łukaszewicz oraz wiceprzewodniczący sejmiku województwa Łukasz Siekierko, przekazali symboliczne czeki na wsparcie działań OSP przedstawicielom samorządów i lokalnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Gmina Ciechanowiec otrzymała wsparcie w wysokości 27 tys. złotych. Z przyznanych środków zakupione zostaną między innymi ubrania specjalne i koszarowe, obuwie i węże pożarnicze dla druhów z jednostki OSP Winna-Poświętna.