Umowa na wymianę oświetlenia ulicznego podpisana. Kolejne 238 źródeł światła do wymiany na ledowe

19 sierpnia, w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki podpisał z Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym „EL-M” Marcin Mróz z Kosowa Lackiego, umowę na realizację rzeczową inwestycji pn. „Dostawa i montaż opraw i urządzeń oświetlenia ulicznego w Gminie Ciechanowiec”.


W ramach zadania zostanie dokończona wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe na terenie Gminy Ciechanowiec.

Laptopy z projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” rozdane!

1 sierpnia 2022 r. Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki podpisał 17 umów darowizny w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”.

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REAT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca.

Dofinansowanie 1 960 000 zł na przebudowę drogi gminnej Pobikry - Radziszewo-Króle

Znane są już wyniki trzeciej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - PGR.

Gmina Ciechanowiec otrzymała dofinansowanie na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej na odcinku Pobikry - Radziszewo-Króle o długości 3 058 km". Kwota dofinansowania to 1 960 000 zł.

Prawie 5 milionów złotych na przebudowę szkół podstawowych w Łempicach i Ciechanowcu

Burmistrz Ciechanowca 13 lipca podpisał umowę na wykonanie prac objętych przedsięwzięciem realizowanym przez Gminę Ciechanowiec pn. „Remont budynku Szkoły Podstawowej w Łempicach oraz remont budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu”.

Na realizację zadania Gmina Ciechanowiec pozyskała dofinansowanie zewnętrzne ze środków Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład.

Ponad 119 mln dla samorządów z powiatu wysokomazowieckiego z Funduszu Polski Ład

20 czerwca w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem odbyło się spotkanie podsumowujące drugi nabór wniosków w ramach Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Podczas spotkania samorządowcy z terenu powiatu odebrali symboliczne czeki na realizację inwestycji w swoich gminach. W sumie do jednostek samorządu z terenu powiatu wysokomazowieckiego trafiło ponad 119 mln złotych.

Historyczna chwila. Umowa na dofinansowanie budowy obwodnicy Ciechanowca podpisana.

We wtorek, 14 czerwca, w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu, wicemarszałek Sebastian Łukaszewicz i członek zarządu Marek Malinowski podpisali z wiceministrem infrastruktury Rafałem Weberem umowę na sfinansowanie budowy obwodnicy Ciechanowca.

Obwodnica ma mieć około 9 km długości. Będzie realizowana w ramach drogi wojewódzkiej Czyżew-Ciechanowiec-Siemiatycze. Inwestycja ma kosztować 124 mln zł.