00 tys. złotych na nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Bujenka

Wojewoda Podlaski wręczył promesy na kupno 15 nowych wozów ratowniczo-gaśniczych dla 14 podlaskich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych . Z terenu gminy Ciechanowiec promesę na kwotę 200 tys. złotych otrzymała OSP Bujenka. Uroczyste wręczenie odbyło się 29 kwietnia, w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku.

W dalszej części uroczystości wojewoda Bohdan Paszkowski wręczył 34 druhom zaświadczenia o przyznaniu im tzw. świadczenia ratowniczego.

Obowiązek składania deklaracji o źródłach ogrzewania budynków w całej Polsce

1 lipca 2021 r. wszedł w życie obowiązek składania deklaracji o źródłach ogrzewania budynków w całej Polsce - chodzi m.in. o piece węglowe i gazowe, kominki, fotowoltaikę. Deklaracje trzeba złożyć w formie papierowej lub online w uruchomionej Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Właściciele i zarządcy obiektów, które posiadają źródło o mocy do 1 MW będą mieli na wysłanie dokumentu 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących, a 14 dni w przypadku nowo powstałych obiektów.

Pierwszy SIM na Podlasiu już w maju, szansa na mieszkanie w budownictwie społecznym

13 kwietnia w Mońkach odbyło się spotkanie Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości Arkadiusza Urbana z pozostałymi wspólnikami spółki SIM KZN-Podlaskie. W spotkaniu uczestniczyli burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki i sekretarz Gminy Anna Czapkowska.

W trakcie rozmów doprecyzowano szczegóły umowy spółki. Podpisanie dokumentu powołującego pierwszy SIM w województwie podlaskim zaplanowano na drugą połowę maja. Szacuje się, że w ramach SIM KZN-Podlaskie może powstać ok. 800 przystępnych cenowo mieszkań na długoterminowy najem z opcją dojścia do własności.

Konsultacje społeczne ws. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizacji na terenie gminy Ciechanowiec

Celem konsultacji społecznych jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Ciechanowiec.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 1372), art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r o rewitalizacji (Dz.U. z 2021 r. poz. 485) ogłasza konsultacje projektu Uchwały Rady Miejskiej w Ciechanowcu w sprawie: wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Ciechanowiec.

279 380 zł trafi do Ciechanowca w wyniku Otwartego Konkursu Ofert w ramach programu "Senior+"

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 17 marca 2022 r. ogłosiło wyniki otwartego konkursu ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 edycja 2022.

Gmina Ciechanowiec otrzymała dofinansowanie w wysokości  279 380 zł. W tym 200 000 zł przeznaczone zostanie na utworzenie i wyposażenie placówki Klubu Senior+ w Czajach Wólce utworzonego w ramach modułu I, 57 510 zł na bieżące funkcjonowanie Klubu Senior+ w Ciechanowcu oraz 21 870 zł w Wojtkowicach Starych w ramach moduł II na 2022 rok.

Podpisanie umowy na przebudowę drogi powiatowej Antonin - Winna Poświętna wraz z budową mostu

W siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem, 9 marca 2022 r. została podpisana umowa na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 2107B na odcinku Antonin - Winna Poświętna wraz z budową mostu w m. Winna Poświętna przez rzekę Kukawkę”.

W imieniu Zamawiającego umowę podpisał Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem Marcin Korcz, działając z upoważnienia Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego, natomiast ze strony Wykonawcy umowę podpisali Jerzy Szklaruk - Prezes Zarządu i Irena Grodzka - Członek Zarządu