Umowa na rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Dąbczyn w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Burmistrz Ciechanowca, skarbnik Gminy i wykonawca robót, podpisali następną umowę, w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę drogi w miejscowości Dąbczyn.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z rozbudową drogi gminnej o długości 1, 495 km, przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych wraz z przepustami, przebudowę rowów otwartych, przebudowę przepustu pod drogą.

Podpisanie umowy na przebudowę drogi gminnej w Wojtkowicach-Glinnej długości 641 metrów

W Urzędzie Miejskim została podpisana kolejna umowa zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na przebudowę drogi gminnej w Wojtkowicach-Glinnej.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na odcinku długości 641 metrów wraz z przebudową zjazdów do posesji, przebudową sieci wodociągowej i sieci telekomunikacyjnej.

Podpisanie umowy na rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Ciechanowczyk

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, została podpisana umowa na rozbudowę drogi gminnej w Ciechanowczyku, na realizację i zakończeniem robót budowlanych do 30 lipca 2021 r.

Umowa obejmuje rozbudowę drogi o łącznej długości 358 metrów, o przekroju jednopasowym szerokości jezdni asfaltowej 3,5m wraz z obustronnymi poboczami gruntowymi o szerokości 0,75m.

Informacje o posiadanej ilości odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Rolnicy z terenu Gminy Ciechanowiec, którzy chcą uzyskać bezpłatny odbiór odpadów pochodzących z działalności rolniczej, mogą składać informacje o posiadanej oraz planowanej na dzień 31 grudnia ilości odpadów.

Zebrane wnioski będą podstawą do złożenia zapytania ofertowego przez gminę na usuwanie folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Ciechanowiec.

Punkty odbioru odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach rolnych

Gmina Ciechanowiec udostępnia adresy punktów odbioru odpadów powstających w związku z prowadzeniem działalności rolniczej

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9f ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 1439), gmina udostępnienia adresy punktów zbierania odpadów powstających w gospodarstwach rolnych m.in. folii, sznurka, opon oraz adresy zakładów przetwarzania takich odpadów.

Umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulic i dróg gminnych

Burmistrz Ciechanowca w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego, 30 listopada podpisał umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulic w mieście i dróg gminnych.

Umowa dotyczy sporządzenia dokumentacji 13 odcinków ulic i dróg gminnych.