Informacje o posiadanej ilości zużytych opon umożliwią ich bezpłatny odbiór

Mieszkańcy Gminy Ciechanowiec, którzy chcą uzyskać bezpłatny odbiór zużytych opon, mogą składać informacje o posiadanej ilości niepotrzebnych opon do 15 marca 2023 r.

Zebrane informacje będą podstawą do złożenia zgłoszenia przez gminę na usuwanie zużytych opon z terenu gminy Ciechanowiec.

Informacje o posiadanej ilości odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Rolnicy z terenu Gminy Ciechanowiec, którzy chcą uzyskać bezpłatny odbiór odpadów pochodzących z działalności rolniczej, mogą składać informacje o posiadanej oraz planowanej na dzień 31 grudnia ilości odpadów.

Zebrane wnioski będą podstawą do złożenia zapytania ofertowego przez gminę na usuwanie folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Ciechanowiec.

Gmina Ciechanowiec liderem powiatu wysokomazowieckiego w Programie Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze cieszy się wśród mieszkańców Gminy Ciechanowiec coraz większą popularnością, a świadczy o tym liczba składanych wniosków.

Z danych otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku wynika, że według stanu na koniec 2022 roku, mieszkańcy Gminy są najchętniej korzystającymi z Programu Czyste Powietrze w powiecie wysokomazowieckim.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Ciechanowiec w 2023 rok

Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE Sp. z o. o. zajmujące się gospodarką odpadami na terenie Gminy Ciechanowiec, przedstawia harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2023 rok.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na dawnym składowisku w Nowodworach, jest otwarty dla mieszkańców gminy Ciechanowiec w każdy poniedziałek, po wcześniejszym indywidualnym ustaleniu godziny otwarcia z prezesem Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE tel. 501 721 100

Wyniki konkursu na opracowanie koncepcji Urbanistyczno-Architektonicznej Aquaparku w Ciechanowcu

29 sierpnia 2022 r. został ogłoszony konkurs studialny na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Aquaparku w Ciechanowcu. Komisja Konkursowa wyłoniła zwycięski Zespół Projektowy, który otrzyma nagrodę 10 tys. złotych.

Celem konkursu było uzyskanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej, która dla przyszłego projektanta terenu stanowić będzie główną wytyczną architektoniczną do opracowania projektu nowego zagospodarowania terenu dawnego ośrodka wypoczynkowego.

Zakończenie przebudowy zabytkowego budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Ciechanowcu

12 grudnia odbyła się uroczystość zakończenia inwestycji przebudowy zabytkowego budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Ciechanowcu, która rozpoczęła się na początku 2022 roku. 

W ramach inwestycji wyremontowano wszystkie piętra, zaadaptowano nieużytkowane dotąd poddasze, wykonano na nowo wszystkie instalacje oraz klimatyzację pomieszczeń i wyposażono budynek.