Ponad 3 mln złotych na inwestycje drogowe w gminie Ciechanowiec w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

2 października premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki kolejnego naboru w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W najnowszym rozdaniu województwo podlaskie na zadania drogowe w 2024 roku otrzymało dla swoich samorządów ponad 356 mln zł.

Rządowe środki trafią do prawie wszystkich samorządów z powiatu wysokomazowieckiego. Na zadania drogowe do Gminy Ciechanowiec trafić ma ponad 3 mln zł.

1 960 000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład na przebudowę odcinka drogi gminnej Nr 108974B w Pobikrach

Gmina Ciechanowiec otrzymała dofinansowanie w kwocie 1 960 000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, Edycja 6 na realizację projektu "Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108974B, w m. Pobikry, nr ewid. 108, 109, 158 wraz z budową przepustu na rzece Kukawka nr ewid. 122."

Realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na rozwój infrastruktury drogowej oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Oczyszczenie zalewu poprawiło estetykę i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe terenów wokół zbiornika

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim zrealizowało zadanie pn. „Utrzymanie zbiornika wodnego w Ciechanowcu - usunięcie roślinności z czaszy zbiornika oraz ze skarp wraz z konserwacją odcinka starorzecza”.

Prace wykonał Zespół Wsparcia Technicznego Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim, przy użyciu łodzi koszącej.

Ponad półtora miliona złotych na budowę hali sportowej przy szkole podstawowej w Łempicach

5 września Minister Sportu i Turystyki Kamil Bortniczuk rozstrzygnął drugi nabór do Programu Olimpia, czyli budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie występów reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich.

Gmina Ciechanowiec otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pod nazwą „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Łempicach” w wysokości 1 530 000 zł.

Kolejna droga dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zostanie zrealizowana

Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki, 4 września zawarł umowę na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108873B w m. Radziszewo-Króle...o łącznej długości 407,5 m.”.

Wartość kontraktu wyceniona jest na kwotę 977 111,50 zł. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to grudzień 2023 r.

Otwarcie Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu po przeprowadzonym remoncie

1 września odbyła się uroczystość otwarcia Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu po przeprowadzonym remoncie. Prace remontowe współfinansowane były z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych.

W otwarciu udział wzięli: Senator RP Jacek Bogucki, Starosta Powiatu Wysokomazowieckiego Bogdan Zieliński, Radny Sejmiku Wojewódzkiego Jerzy Leszczyński, Radna Rady Powiatu Cecylia Szmurło, Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Karolewski oraz Radni Rady Miejskiej, przedstawiciele duchowieństwa, dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych oraz kierownicy referatów Urzędu Miejskiego, sołtysi gminy Ciechanowiec, uczniowie oraz nauczyciele i rodzice.