Jakie dane będą zbierane w Powszechnym Spisie Rolnym 2020? Czy już wiesz?

Powszechny Spis Rolny 2020 będzie realizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od 1 września do 30 listopada 2020 r. według stanu na 1 czerwca 2020 r. Spis rolny to jedyne badanie, które pozwala pozyskać kompleksowe dane na temat polskiego rolnictwa

Zebrane w spisie informacje pozwolą na ocenę instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej oraz na analizę zmian, jakie zaszły w rolnictwie w latach 2010 - 2020. Będą one wykorzystywane w negocjacjach dotyczących rodzaju oraz wielkości dopłat dla rolnictwa i obszarów wiejskich.

Przebudowa czterech bocznych odcinków ulicy Pińczowskiej w Ciechanowcu

Burmistrz Ciechanowca w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 18 sierpnia podpisał kolejną umowę na realizację rzeczową inwestycji drogowej, przewidzianej do realizacji jeszcze w tym roku, do 30 listopada.

Umowa dotyczy przebudowy czterech bocznych odcinków ulicy Pińczowskiej w Ciechanowcu o łącznej długości około 259,2 metrów.

Podpisanie umowy na przebudowę odcinka ulicy Wojska Polskiego w Ciechanowcu

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 18 sierpnia Burmistrz Ciechanowca podpisał umowę na wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Ciechanowcu”.

Zadanie polegać będzie na wykonaniu przebudowy istniejącego odcinka drogi gminnej Nr 108937B ul. Wojska Polskiego na działce oznaczonej o łącznej długości 337 m.

14 sierpnia odbyło się spotkanie informacyjne w sprawie „Budowy międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, tj. odcinek południowy gazociągu Polska - Litwa”.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele firmy Gaz- System oraz wykonawcy prac firmy Romgos.

Drugi termin zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej

Rolnicy, którzy nie wyczerpali limitu w pierwszym terminie lub nie składali jeszcze wniosku w 2020 roku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, mogą złożyć wniosek w drugim terminie od 3 do 31 sierpnia 2020 r.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT za okres od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. oraz w przypadku posiadaczy bydła zaświadczenie o ilości dużych jednostek przeliczeniowych bydła za rok 2019 z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Otwarcie drogi ze wsi Radziszewo-Sieńczuch do wsi Czaje-Wólka - inwestycja dzięki Funduszowi Dróg Samorządowych

28 lipca otwarto wyremontowany odcinek drogi powiatowej ze wsi Radziszewo-Sieńczuch do wsi Czaje-Wólka. Nowa nawierzchnia, wyremontowane chodniki i przystanek autobusowy - to tylko niektóre zmiany na drodze, które były możliwe dzięki Funduszowi Dróg Samorządowych.

W otwarciu uczestniczył Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński, Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki, Przewodnicząca Rady Powiatu Wysokomazowieckiego Dorota Łapiak, a także przedstawiciele duchowieństwa, radni szczebla powiatowego i gminnego oraz mieszkańcy.