Powszechny Spis Rolny 2020. Kiedy się rozpocznie? Jakie gospodarstwa rolne obejmie?

Od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju będzie realizowany Powszechny Spis Rolny 2020. Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem,które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo.

Zostaną nim objęte gospodarstwa indywidualne, gospodarstwa prowadzone przez osoby prawne czy jednostki organizacyjne. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, gospodarz jest zobowiązany do udzielenia dokładnych i prawdziwych odpowiedzi.

Polski Fundusz Rozwoju uruchamia Tarczę Finansową PFR dla Firm i Pracowników - nowy program pomocowy w ramach Tarczy Antykryzysowej skierowany do polskich przedsiębiorstw, które ucierpiały w wyniku pandemii koronowirusa.

Tarcza Finansowa PFR dla firm i pracowników jest programem wsparcia o wartości 100 mld zł skierowanym do mikrofirm oraz małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Jego celem jest ochrona rynku pracy i zapewnienie firmom płynności finansowej w okresie poważnych zakłóceń w gospodarce.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) do 29 maja 2020 r. przyjmuje wnioski o pomoc na „Restrukturyzację małych gospodarstw” oraz „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarze D.

O dotacje można się ubiegać w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na dawnym składowisku w Nowodworach, będzie otwarty dla mieszkańców gminy Ciechanowiec w każdy poniedziałek, po wcześniejszym indywidualnym ustaleniu godziny otwarcia z dyrektorem PRK FARE w Ciechanowcu - tel. 501 721 100

Składować odpady w PSZOK mogą mieszkańcy, którzy złożyli deklarację w Urzędzie Miejskim na wywóz nieczystości i wnoszą opłaty. Przy składowaniu należy mieć ze sobą dowód osobisty oraz pokwitowanie opłaty za wywóz odpadów.

30 kwietnia została podpisana umowa na wykonanie zadanie pod nazwą: „Remont młyńskiego zbiornika wodnego i jego odpływu oraz konserwacja gruntowna rzeki Nitka a terenie Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu”.

Wartość prac, zgodnie ze złożoną ofertą, wynosi 348 923, 68 zł. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BUDMEL” Ryszard Bernacki. Termin umowny przewiduje wykonanie robót do 10 czerwca 2020 roku.

Gmina Ciechanowiec na wywóz odpadów komunalnych ma podpisaną umowę z MPO Białystok. Przedsiębiorstwo wywozi nieczystości od mieszkańców, którzy złożyli odpowiednią deklarację w Urzędzie Miejskim i wnoszą opłaty.

W ramach tej opłaty mieszkańcy mogą dostarczać odpady wielkogabarytowe do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Ciechanowcu. Mieszkańcy, podmioty gospodarcze, instytucje, które nie mają złożonej deklaracji w gminie oraz nie wnoszą opłaty, nie mogą składować odpadów na PSZOK. Odpady zdają do przedsiębiorstwa, z którym mają podpisaną umowę na wywóz odpadów komunalnych.