500 tys. złotych  z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów na wymianę oświetlenia ulicznego

17 maja, podczas konferencji w Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu wicemarszałek Sebastian Łukaszewicz i członek zarządu Marek Malinowski, wręczyli przedstawicielom samorządów symboliczne czeki z dotacjami na lokalne inwestycje z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów. W wydarzeniu uczestniczyli także poseł na Sejm RP Aleksandra Szczudło oraz radny wojewódzki Łukasz Siekierko.

W imieniu gminy Ciechanowiec symboliczny czek na kwotę 500 tys. złotych odebrał Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki. Pieniądze zostaną przeznaczone na dokończenie wymiany oświetlenia ulicznego na ledowe.

Kolejne pół miliona na dokończenie wymiany oświetlenia ulicznego w gminie na ledowe

Podczas Sejmiku Województwa Podlaskiego (28.04) Radni Wojewódzcy zdecydowali o przyznaniu gminie Ciechanowiec dofinansowania w ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów w kwocie 500 000 zł na wymianę oświetlenia w gminie Ciechanowiec.

W ramach zadania zostanie wykonana wymiana istniejących opraw oświetlenia ulicznego na ledowe na terenie gminy Ciechanowiec.

00 tys. złotych na nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Bujenka

Wojewoda Podlaski wręczył promesy na kupno 15 nowych wozów ratowniczo-gaśniczych dla 14 podlaskich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych . Z terenu gminy Ciechanowiec promesę na kwotę 200 tys. złotych otrzymała OSP Bujenka. Uroczyste wręczenie odbyło się 29 kwietnia, w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku.

W dalszej części uroczystości wojewoda Bohdan Paszkowski wręczył 34 druhom zaświadczenia o przyznaniu im tzw. świadczenia ratowniczego.

Obowiązek składania deklaracji o źródłach ogrzewania budynków w całej Polsce

1 lipca 2021 r. wszedł w życie obowiązek składania deklaracji o źródłach ogrzewania budynków w całej Polsce - chodzi m.in. o piece węglowe i gazowe, kominki, fotowoltaikę. Deklaracje trzeba złożyć w formie papierowej lub online w uruchomionej Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Właściciele i zarządcy obiektów, które posiadają źródło o mocy do 1 MW będą mieli na wysłanie dokumentu 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących, a 14 dni w przypadku nowo powstałych obiektów.

Pierwszy SIM na Podlasiu już w maju, szansa na mieszkanie w budownictwie społecznym

13 kwietnia w Mońkach odbyło się spotkanie Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości Arkadiusza Urbana z pozostałymi wspólnikami spółki SIM KZN-Podlaskie. W spotkaniu uczestniczyli burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki i sekretarz Gminy Anna Czapkowska.

W trakcie rozmów doprecyzowano szczegóły umowy spółki. Podpisanie dokumentu powołującego pierwszy SIM w województwie podlaskim zaplanowano na drugą połowę maja. Szacuje się, że w ramach SIM KZN-Podlaskie może powstać ok. 800 przystępnych cenowo mieszkań na długoterminowy najem z opcją dojścia do własności.

Konsultacje społeczne ws. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizacji na terenie gminy Ciechanowiec

Celem konsultacji społecznych jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Ciechanowiec.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 1372), art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r o rewitalizacji (Dz.U. z 2021 r. poz. 485) ogłasza konsultacje projektu Uchwały Rady Miejskiej w Ciechanowcu w sprawie: wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Ciechanowiec.