Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

W życie weszły rozporządzenia ministra klimatu i środowiska w sprawie wniosków o dodatki na zakup opału dla gospodarstw domowych.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła - daje możliwość dofinansowania zakupu opału: peletu drzewnego, drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy oraz gazu skroplonego LPG lub oleju opałowego. Gospodarstwa domowe ogrzewające się węglem, w tym peletem węglowym zawierającym minimum 85% węgla, otrzymują dopłatę na podstawie wniosku o dodatek węglowy.

Wniosek można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu (link do pobrania na dole artykułu). Wnioski dostępne są też stacjonarnie w biurze podawczym w siedzibie urzędu oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowcu pok nr 4.

 

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o wypłatę dodatku  można składać do 30 listopada 2022 r. Do wniosku należy dołączyć podpisaną klauzulę RODO.

  • elektronicznie - przez EPUAP (z kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony przez profil zaufany)
  • papierowo - od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowcu ul. Mickiewicza 1, pok. nr 4 (formularz dostępny na miejscu)

 Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu, pod nr tel. 86 277 11 45 wew. 27.

 

Dodatek przeznaczony jest dla gospodarstw domowych i wynosi:

1) 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany pelletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;

2) 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;

3) 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;

4) 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

 

pobierz