Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na dawnym składowisku w Nowodworach

Zgodnie z nowym obowiązkiem, od nowego roku odpady budowlane i rozbiórkowe podlegać będą selektywnej zbiórce w podziale na co najmniej sześć frakcji: drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne, gips, odpady mineralne w tym beton, cegłę, płytki i materiały ceramiczne oraz kamienie.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie otwarty dla mieszkańców gminy Ciechanowiec w dniu 3 marca w godz. 12.00 - 14.30 oraz w każdy poniedziałek w godzinach 13.00 - 14.00.

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na dawnym składowisku w Nowodworach prowadzi zbiórkę następujących rodzajów odpadów:

  • szkło
  • tworzywa sztuczne
  • opakowania wielomateriałowe
  • metale
  • papier
  • odpady zielone
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczne
  • odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne
  • zużyte opony

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie otwarty dla mieszkańców gminy Ciechanowiec w dniu 3 marca w godz. 12.00 - 14.30 oraz w każdy poniedziałek w godzinach 13.00 - 14.00.

Odpady dostarczane do PSZOK muszą być posegregowane. Nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych może odmówić przyjęcia odpadów jeżeli ich skład i ilość wskazują na to, że nie należą do grupy odpadów komunalnych lub pochodzą z nieruchomości niezamieszkałych.