Planowane przerwy w dostawach energii elektrycznej

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok informuje, że w związku z planowanymi pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej na terenie działania Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski.

Dodatkowych informacji udziela: Centrum Dyspozytorskie Bielsk Podlaski tel. 85 740 53 34 (całodobowo) lub 991

Bezpłatne zajęcia języka polskiego dla osób dorosłych z Ukrainy

Burmistrz Ciechanowca zaprasza osoby dorosłe z Ukrainy mieszkające na terenie gminy Ciechanowiec do udziału w bezpłatnych zajęciach języka polskiego organizowanych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ciechanowcu.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć to 24 marca. Zapisy i informacje w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu oraz pod nr tel. 518 877 020.

Apel Burmistrza Ciechanowca o pomoc finansową na odbudowę spalonego domu

W nocy, 16 marca Pani Danuta z Ciechanowca w ciągu kilku godzin straciła w pożarze dorobek życia. W jednej chwili kobieta została pozbawiona dachu nad głową. Na szczęście jej samej udało się uniknąć obrażeń - opuściła płonący dom przed przybyciem pierwszych zastępów straży pożarnej.

W związku z tym, Burmistrz Ciechanowca zwraca się z apelem o wsparcie finansowe i rzeczowe umożliwiające jak najszybszą odbudowę spalonego domu.

Informacja dla osób przemieszczajacych się z ukrainy ze zwierzętami towarzyszącymi

Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej zwierzęta z gatunku psy, koty, fretki wjeżdżające z Ukrainy muszą posiadać: prawidłowe oznakowanie (chip), ważne szczepienie na wściekliznę, wynik miareczkowania przeciwciał przeciwko wściekliźnie i świadectwo zdrowia wydane przez właściwe władze weterynaryjne.

Jeżeli jeden lub więcej z tych wymogów nie jest spełniony, należy zgłosić ten fakt funkcjonariuszowi polskiej Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej (Administracji Celnej) lub Policji przy przekraczaniu granicy państwowej.

Wysokość miesięcznej składki KRUS na ubezpieczenie w drugim kwartale 2022 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że zgodnie z uchwałą nr 1 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 25 lutego 2022 r., miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w II kwartale 2022 r. wynosi 60 zł.

Osoby objęte wyżej wymienionym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym, opłacają miesięcznie 1/3 pełnej składki tj. 20 zł.

Pomoc w wypełnianiu wniosków o dopłaty obszarowe w 2022 roku

Od 15 marca można składać wnioski o dopłaty bezpośrednie oraz płatności obszarowe PROW. W Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu można skorzystać z pomocy pracownika w wypełnianiu wniosków obszarowych w 2022 r. Umawiać się należy telefonicznie nr tel. 86 277 11 45 w godzinach pracy urzędu.

Rolnicy chcący skorzystać z bezpłatnej pomocy proszeni są o zabranie ze sobą wniosku w wersji papierowej lub numeru gospodarstwa, a także loginu i hasła niezbędnego do zalogowania się do aplikacji eWniosekPlus.