odwolane Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu i Akademia Szachowa Sobocińscy zapraszają do udziału w rozgrywkach o Mistrzostwo Ciechanowca w XIV Otwartym Turnieju Szachowym im. Czesława Burdziuka - Ciechanowiec 2020.

Turniej odbędzie się 29 marca 2020 r. (niedziela) godz. 10.00 w hali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu, ul. Szkolna 8.

odwolane W lutym i marcu, w hali sportowej ZSOiZ odbędzie się Cykl Noworocznych Turniejów Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Ciechanowca.

Cykl składać się będzie z czterech turniejów w kategorii kobiet i mężczyzn, które zostaną rozegrane w hali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu, ul. Szkolna 8. W turniejach mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy w okresie ostatnich 2 lat nie byli zgłoszeni w Polskim Związku Tenisa Stołowego.

Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowcu oraz Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu zapraszają na spotkania z okazji Dnia Kobiet.

W programie ciekawa oferta dla Pań, m.in. koncert, zabiegi kosmetyczne, wykład oraz babskie kino.

Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowcu oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku zapraszają na spotkanie z Grażyną Palczak, autorką tomików poetyckich i wierszowanych bajek dla dzieci.

Grażyna Palczak to absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, politolog. Była rzecznikiem prasowym Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Autorka tomików poetyckich „Definicje inaczej” oraz „Na półkach serca”.

Rozpoczęła się rekrutacja dzieci do Przedszkola w Ciechanowcu.

Wniosek o przyjęcie dziecka wraz z załącznikami jest dostępny na stronie internetowej Przedszkola www.przedszkole.ciechanowiec.pl (w zakładce Rekrutacja) oraz u dyrektora przedszkola (sekretariat Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika ul. 11 Listopada). Wypełnione dokumenty można złożyć u dyrektora lub nauczycieli przedszkola do 16 marca 2020 r.

Właściciele nieruchomości posiadający zbiorniki bezodpływowe (szamba), powinni posiadać umowy na wywóz nieczystości ciekłych (ścieków) i dowody uiszczania opłat za tę usługę (rachunki, faktury VAT).

Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba, co reguluje ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.).