Powrót do zdrowia, powrót do pracy!

Projekt pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” jest realizowany przez PFRON we współpracy z ZUS i CIOP. To program przekwalifikowania zawodowego zapewniający uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych wszystkim tym, którzy z powodu choroby lub wypadku utracili możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chcieliby podjąć inną pracę, adekwatną do zainteresowań i stanu zdrowia.

To również szansa dla osób z niepełnosprawnością wrodzoną lub nabytą w okresie rozwojowym, które nigdy nie pracowały i nie mają kwalifikacji zawodowych.

 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci rolników.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników zawarł 30 grudnia 2021 r. z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych umowę grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objętych społecznym ubezpieczeniem rolników.

Umowa obowiązuje od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. i jest finansowana przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w okresie 1-27 lutego 2022 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że od dnia 1 lutego 2022 r. przywrócony został zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika/domownika.

Nie zmieniły się zasady występowania o zasiłek opiekuńczy, który przyznawany jest na wniosek oraz zasady przysługiwania zasiłku opiekuńczego. Zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego).

Badania profilaktyczne ratują życie! Mammobus w Ciechanowcu 24 lutego 2022 r.
24 lutego na parkingu przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ciechanowcu będzie ustawiony mammobus, w którym kobiety w wieku od 50 do 69 lat będą mogły wykonać bezpłatne badanie piersi.
 
Program skierowany jest do kobiet, które nie wykonały badania w ciągu ostatnich 2 lat oraz kobiet, które otrzymały wskazanie do wykonania badania po upływie 12 miesięcy.
 

Bezpłatna szczepionka przeciwko grypie dla dorosłych. Przychodnia Lekarska Medyk zaprasza.

Przychodnia Lekarska Medyk w Ciechanowcu zaprasza wszystkich chętnych w wieku 18+ na bazpłatne szczepienie przeciw grypie.

Rejestracja osobista w siedzibie przychodni w ciechanowcu ul.Mickiewicza 18 lub telefoniczna pod nr 86 277 10 15 oraz 511 833 858. 

Przekaż 1% podatku na bezdomniaki z Ciechanowca! Pomóż im uniknąć schroniska!

Stowarzyszenie RODZINA w Ciechanowcu włącza się w pomoc bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Ciechanowiec, zakładając specjalne konto, na które można dokonać wpłat lub przekazać 1% podatku w rozliczeniu rocznym.

Środki zgromadzone na koncie będą przeznaczone na sterylizację podopiecznych oraz zakup karmy i wyposażenia na potrzeby gminnego przytuliska, które powstało, aby bezdomne zwierzęta z terenu gminy Ciechanowiec nie trafiały do schroniska. Zwierzęta znalazły tu tymczasowe schronienie i z nadzieją czekają na nowe domy.