Zapisy dzieci do Żłobka Miejskiego w Ciechanowcu oraz rekrutacja uzupełniająca

4 maja 2022 r. rozpoczyna się proces rekrutacji do Akademii Odkrywców - Żłobka Miejskiego w Ciechanowcu na rok szkolny 2022/2023 oraz rekrutacja uzupełniająca w ramach projektu „Utworzenie Żłobka w Gminie Ciechanowiec”.

Akademia Odkrywców - Żłobek Miejski w Ciechanowcu oferuje 9 miejsc dofinansowanych w ramach projektu „Utworzenie Żłobka w Gminie Ciechanowiec” oraz 20 miejsc pełnopłatnych.

 

Rodzice 9 dzieci spełniających kryteria projektu „Utworzenie żłobka w gminie Ciechanowiec”, muszą dostarczyć do Akademii Odkrywców - Żłobek Miejski w Ciechanowcu, wypełnione dokumenty rekrutacyjne do projektu, dostępne do pobrania poniżej. 20 dzieci zakwalifikowanych do żłobka, zostanie przyjętych zgodnie z kolejnością z listy rankingowej utworzonej na podstawie Regulaminu Rekrutacji do Akademii Odkrywców - Żłobka Miejskiego w Ciechanowcu, stanowiącego załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/22 Dyrektora Żłobka z dnia 4 kwietnia 2022 r. (kryterium punktowe i kolejność zgłoszeń).

 

Od 7 czerwca do 20 czerwca, wszyscy rodzice dzieci znajdujących się na liście dzieci zakwalifikowanych do Akademii Odkrywców - Żłobka Miejskiego w Ciechanowcu, powinni złożyć dokument potwierdzenia woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych nastąpi 30 czerwca 2022 r. do godz. 15.00 poprzez wywieszenie list na tablicy ogłoszeń w Akademii Odkrywców - Żłobku Miejskim w Ciechanowcu.

 

Wypełnione okumenty rekrutacyjne można złożyć u dyrektora żłobka od 4 do 31 maja 2022 r. (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-17.00) - Ciechanowiec ul. 11 Listopada 5.

 

Niezbędne dokumenty rekrutacyjne można pobrać poniżej. Złożenie Karty zgłoszenia nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do Żłobka.

 

pobierz

Do pobrania: