Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Kocach-Schabach - pierwsza tego typu placówka w gminie

25 sierpnia odbyło się otwarcie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kocach-Schabach, które zapewnia usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, a głównym celem jego działania jest pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym.

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne zlokalizowane zostało w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Kocach-Schabach. Jest to pierwsza tego typu placówka w gminie Ciechanowiec oraz czwarta w województwie podlaskim.

 

W uroczystościach udział wzięli: Poseł na Sejm RP Jarosław Zieliński, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Kierownik Delegatury Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Suwałkach Jadwiga Milewska, Starosta Powiatu Wysokomazowieckiego Bogdan Zieliński, Przewodnicząca Rady Powiatu Wysokomazowieckiego Dorota Łapiak, Radni Rady Powiatu Wysokomazowieckiego Cecylia Szmurło i Krzysztof Pełszyk, Burmistrz Czyżewa Anna Bogucka, Wójt Gminy Perlejewo Jakub Wierzbicki, Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Karolewski oraz Radni Rady Miejskiej w Ciechanowcu, przedstawiciele duchowieństwa, dyrektorzy i kierownicy powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych oraz kierownicy referatów Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, sołtysi i przewodniczący osiedli z terenu gminy Ciechanowiec, mieszkańcy Koców-Schabów oraz pensjonariusze Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego.

 

Funkcjonująca od 1 lipca 2023 r. placówka Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kocach-Schabach przeznaczona jest dla 17 osób niepełnosprawnych, w tym 2 na pobyt całodobowy oraz 15 osób na pobyt dzienny. W obiekcie o powierzchni ponad 535 metrów kwadratowych, który stanowią budynek dawnej szkoły podstawowej i budynek gospodarczy, znalazły się pokoje mieszkalne dla 17 podopiecznych wraz z łazienkami, salą rehabilitacji, gabinetem zabiegowym, salą zajęć, pomieszczeniami socjalnymi oraz salonem dla mieszkańców centrum. Kadra pracowników na czele z kierownik Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego Katarzyną Ewą Kaczyńską zapewnia podopiecznym całodobową opiekę oraz tak ważne na co dzień wsparcie społeczne.

 

Całkowita wartość zadania, w ramach programu„Centra Opiekuńczo-Mieszkalne”, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, wyniosła 2 562 083,23 zł, dofinansowanie 2 393 413,79 zł, środki własne 168 669,44 zł. Wykonawcą zadania była firma EUROMAX Krzysztof Rokicki z Szumowa, nadzór inwestorski pełnił WIKBUD Wiesław Kiśluk, projekt budowlany przygotował Krzysztof Tomczuk.

 

fot. Urząd Miejski w Ciechanowcu