Zakup sprzętu do rehabilitacji na potrzeby mieszkańców Gminy Ciechanowiec

W wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego została podpisana umowa na dostawę sprzętu do rehabilitacji na potrzeby mieszkańców Gminy Ciechanowiec

W ramach zadania zostaną kupione: aparat do elektroterapii i ultradźwięków, zestaw do magnetoterapii, urządzenie do laseroterapii oraz ergometr poziomy.

Podsumowanie konkursu „Rodzinne ozdoby choinkowe” – kontynuacja bożonarodzeniowej tradycji.

Ze względu na panujące obostrzenia tegoroczna forma świątecznego konkursu plastycznego przybrała odmienny charakter, ale cel pozostał ten sam - zainspirowanie rodzin do wspólnego wykonania ozdób choinkowych.

Na konkurs "Rodzinne ozdoby choinkowe" wpłynęło 149 ozdób od rodzin z Dekanatu Ciechanowieckiego. Wszystkie są piękne i niezwykle pomysłowe, wykonane różnymi technikami plastycznymi.

Pomoc na dofinansowanie kosztów zakupu komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

Do 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką.

Wysokość pomocy wynosi 1500 zł na rodzinę. Wsparcie można otrzymać na sprzęt komputerowy zakupiony w terminie od 10 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

"Gawędy podlaskie - ligawka" reportaż o ligawce, tradycjach gry i wytwarzania

Adwent to okres przygotowania do Bożego Narodzenia oraz radosnego oczekiwania na przyjście Pana. Zgodnie z tradycją w tym okresie milkną wszystkie instrumenty za wyjątkiem jednego - ligawki.

W pierwszą niedzielę adwentu legacze wychodzą na otwartą przestrzeń i "otrębują Adwent" - ogłaszają i przypominają, że oto nastał szczególny czas, oczekiwanie na przyjście Zbawiciela.

Pomoc żywnościowa najbardziej potrzebującym mieszkańcom Gminy Ciechanowiec

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu rozpoczął wydawanie skierowań uprawniających do otrzymania żywności najbardziej potrzebującym mieszkańcom gminy.

Skierowanie mogą otrzymać osoby, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów wymagają wsparcia w formie nieodpłatnej pomocy żywnościowej.

Gmina Ciechanowiec przystąpiła do udziału w projekcie „Matematyka - wstęp do kariery wynalazcy”

Gmina Ciechanowiec przystąpiła do udziału w projekcie „Matematyka - wstęp do kariery wynalazcy” realizowanego przez Politechnikę Warszawską, która współpracuje z samorządami terytorialnymi, udostępniając ich szkołom zaawansowane narzędzia edukacyjne.

Projekt ten polega na pracy uczniów z wykorzystaniem innowacyjnej platformy wspomagającej ucznia podczas rozwiązywania zadań matematycznych online.