Podsumowanie konkursu „Rodzinne ozdoby choinkowe” – kontynuacja bożonarodzeniowej tradycji.

Ze względu na panujące obostrzenia tegoroczna forma świątecznego konkursu plastycznego przybrała odmienny charakter, ale cel pozostał ten sam - zainspirowanie rodzin do wspólnego wykonania ozdób choinkowych.

Na konkurs "Rodzinne ozdoby choinkowe" wpłynęło 149 ozdób od rodzin z Dekanatu Ciechanowieckiego. Wszystkie są piękne i niezwykle pomysłowe, wykonane różnymi technikami plastycznymi.

Pomoc na dofinansowanie kosztów zakupu komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

Do 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką.

Wysokość pomocy wynosi 1500 zł na rodzinę. Wsparcie można otrzymać na sprzęt komputerowy zakupiony w terminie od 10 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

"Gawędy podlaskie - ligawka" reportaż o ligawce, tradycjach gry i wytwarzania

Adwent to okres przygotowania do Bożego Narodzenia oraz radosnego oczekiwania na przyjście Pana. Zgodnie z tradycją w tym okresie milkną wszystkie instrumenty za wyjątkiem jednego - ligawki.

W pierwszą niedzielę adwentu legacze wychodzą na otwartą przestrzeń i "otrębują Adwent" - ogłaszają i przypominają, że oto nastał szczególny czas, oczekiwanie na przyjście Zbawiciela.

Pomoc żywnościowa najbardziej potrzebującym mieszkańcom Gminy Ciechanowiec

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu rozpoczął wydawanie skierowań uprawniających do otrzymania żywności najbardziej potrzebującym mieszkańcom gminy.

Skierowanie mogą otrzymać osoby, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów wymagają wsparcia w formie nieodpłatnej pomocy żywnościowej.

Gmina Ciechanowiec przystąpiła do udziału w projekcie „Matematyka - wstęp do kariery wynalazcy”

Gmina Ciechanowiec przystąpiła do udziału w projekcie „Matematyka - wstęp do kariery wynalazcy” realizowanego przez Politechnikę Warszawską, która współpracuje z samorządami terytorialnymi, udostępniając ich szkołom zaawansowane narzędzia edukacyjne.

Projekt ten polega na pracy uczniów z wykorzystaniem innowacyjnej platformy wspomagającej ucznia podczas rozwiązywania zadań matematycznych online.

Gmina Ciechanowiec otrzymała dofinansowanie na realizację Programu Maluch Plus

Gmina Ciechanowiec otrzymała dofinansowanie na realizację Programu Maluch Plus, wspierającego tworzenie placówek opiekuńczych dla dzieci do 3 roku życia (żłobków).

W ramach zadania zostaną utworzone nowe miejsca opieki dla 32 dzieci z terenu gminy Ciechanowiec.