Na dziedzińcu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu, 16 sierpnia odbył się Wakacyjny Koncert Kameralny Zespołu Wokalnego Miasta Ciechanowiec. Niedzielny koncert był zapowiedzią Recitalu, który odbędzie się jesienią tego roku.

Zespół Wokalny Miasta Ciechanowiec zaprezentował zarówno covery znanych przebojów, jak i piosenki autorskie.

15 sierpnia, w sali widowiskowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu odbył się Koncert Pieśni Patriotycznych w wykonaniu Towarzystwa Śpiewaczego LUTNIA z Aleksandrowa Łódzkiego oraz Chóru Kameralnego Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.

Koncert zorganizowano z okazji 100-lecia Bitwy Warszawskiej 1920.

Obowiązek zasłaniania nosa i ust nadal obowiązuje. W otwartej przestrzeni nie musimy zasłaniać nosa i ust pod warunkiem zachowania 2 m odległości od siebie.

Policjanci ponownie sprawdzają, jak mieszkańcy gminy respektują obowiązek noszenia maseczek w sklepach i w miejscach przestrzeni publicznej. Jest to związane ze wzrostem liczby zachorowań w całym kraju.

Konsultacje społeczne projektu „Kompleksowa koncepcja organizacji usług transportowych door-to-door”

Konsultacje społeczne mają za zadanie pomóc Gminie Ciechanowiec w przygotowaniu diagnozy potrzeb mieszkańców gminy w zakresie mobilności.

Projekt ma na celu wprowadzenie nowej jakości usług transportowych na terenie Gminy Ciechanowiec, gdzie dostęp do placówek zdrowia, urzędów, placówek edukacyjnych czy kulturalnych jest utrudniony.

Uroczystości upamiętniające 77. rocznicę egzekucji na Pałatkach pod Ciechanowcem

Mija 77 lat egzekucji na tzw. Pałatkach. Przedstawiciele ciechanowieckiego samorządu, upamiętnili to wydarzenie składając kwiaty w miejscu egzekucji.

Po odmówieniu przez księdza dziekana Tadeusza Kryńskiego wraz ze zgromadzonymi, modlitwy „Anioł Pański”, złożono kwiaty i zapalono znicz pod pomnikiem upamiętniającym osoby rozstrzelane przez hitlerowców.

!00 lat życia obchodził Pan Mieczysław Koc, mieszkaniec Koców-Basi

Jubileusz setnej rocznicy urodzin obchodził mieszkaniec Gminy Ciechanowiec Pan Mieczysław Koc z Koców-Basi.

Z tej okazji Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki, radna Rady Miejskiej Agata Koc, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Marzena Kryńska i kierownik USC Emilia Malinowska wręczyli jubilatowi kwiaty i złożyli życzenia jeszcze długich lat życia, zdrowia i wszelkiej pomyślności.