Nowe zasady bezpieczeństwa od 27 marca do 9 kwietnia 2021 r. - obostrzenia w całej Polsce

Od soboty, 27 marca wprowadzone zostaną nowe zasady bezpieczeństwa w związku z trudną sytuacja związaną z COVID-19. Obowiązywać będą do 9 kwietnia, czyli obejmą także okres Świąt Wielkanocnych.

Zgodnie z nimi zamknięte będą przedszkola, sklepy budowlane i meblowe, a także salony fryzjerskie i kosmetyczne. Wprowadzone zostaną nowe limity osób w sklepach i kościołach.

Spotkanie autorskie z pisarzem i miłośnikiem zwierząt Tomem Justyniarskim

22 lutego Szkoły Podstawowe w Ciechanowcu i Łempicach odwiedził Tom Justyniarski, pisarz i obrońca zwierząt, którego misją jest szerzenie miłości, empatii i szacunku do wszystkich istot żywych.

Tom Justyniarski jest miłośnikiem zwierząt, rzecznikiem praw zwierząt oraz pisarzem książek dla dzieci i autorem lektur szkolnych. Jego autorskie zajęcia nazywają się „Lekcjami miłości do zwierząt”. Uratował tak dużo zwierząt, że ma o czym opowiadać dzieciom. Zawsze mówi i pisze z przesłaniami.

Nabór uczestników do projektu „Gmina Ciechanowiec - miejsce przyjazne seniorom”

Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu ogłasza nabór uczestników do projektu „Gmina Ciechanowiec - miejsce przyjazne seniorom”.

Projekt „Gmina Ciechanowiec - miejsce przyjazne seniorom” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX ROZWÓJ LOKALNY, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego. Projekt został zgłoszony w ramach Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”.

I Love Ciechanowiec - lokalna społeczność gminy w wyjątkowym nagraniu walentynkowym

"Miasto tworzą nie tylko mury i ulice, lecz także mieszkańcy i ich marzenia" - św. Augustyn

To właśnie zwykli, ale jednocześnie niezwykli mieszkańcy: przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń i instytucji, artyści, uczniowie, przedszkolaki i ich rodzice, wolontariusze, przedsiębiorcy, sportowcy, przedstawiciele służb mundurowych poprzez swoje działania, inicjatywy, pomoc innym, aktywność i pracę kształtują prawdziwy charakter naszego miasta.

Rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Łempicach

Rozpoczęła się rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Łempicach. Aby zapisać dziecko, należy złożyć wniosek o przyjęcie dziecka na rok szkolny 2021/2022 lub deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego. Wnioski można składać od 22 lutego do 12 marca 2021 r.

Wniosek o przyjęcie dziecka wraz z załącznikami jest dostępny na stronie internetowej szkoły https://lempice.edupage.org/ lub w szkole. Wypełnione dokumenty można złożyć u dyrektor szkoły od 22 lutego do 12 marca 2021 r.

Rozpoczęła się rekrutacja dzieci do Przedszkola w Ciechanowcu

Rozpoczęła się rekrutacja dzieci do Przedszkola w Ciechanowcu. Aby zapisać dziecko do przedszkola, należy złożyć wniosek o przyjęcie dziecka na rok szkolny 2021/2022 lub deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego. Wnioski można składać od 22 lutego do 12 marca 2021 r.

Wniosek o przyjęcie dziecka wraz z załącznikami jest dostępny na stronie internetowej Przedszkola www.przedszkole.ciechanowiec.pl  (Rekrutacja) oraz u Dyrektora Przedszkola. Wypełnione dokumenty można złożyć u dyrektora lub nauczycieli przedszkola od 22 lutego do 12 marca 2021 r.