Gmina Ciechanowiec otrzymała kwotę blisko 75 tys. zł, za którą zakupionych zostało 26 laptopów, wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz wyposażeniem (myszka +torba), przeznaczonych dla szkół podstawowych z programu „Zdalna szkoła+”.

Laptopy zostaną użyczone potrzebującym uczniom na czas kształcenia na odległość, a po powrocie szkół do nauki stacjonarnej, wrócą do placówek oświatowych, gdzie będą wykorzystywane jako pomoc dydaktyczna.

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Ciechanowiec. W lutym przystąpiliśmy do przygotowywania Strategii Rozwoju Gminy Ciechanowiec na lata 2021-2030. Będzie to dokument, w którym zostaną nakreślone główne kierunki rozwoju naszej gminy w perspektywie najbliższych 10 lat.

Strategia Rozwoju Gminy jest ważnym dokumentem i dotyczy ona nas wszystkich, dlatego też zapraszamy do podzielenia się opinią na temat potrzeb i problemów, jakie dotykają gminę Ciechanowiec.

W oparciu o analizę zgłoszonego zapotrzebowania oraz warunków epidemiologicznych Przedszkole w Ciechanowcu przygotowuje się do wznowienia działalności od 1 czerwca 2020 r.

Uruchomienie Przedszkola nie oznacza całkowitego powrotu do stanu przed pandemią i tym samym pełnego funkcjonowania placówki. Do przedszkola będą przyjmowane dzieci, których rodzice i opiekunowie zgłosili konieczność objęcia ich opieką.

NIVEA już po raz 6. buduje wyjątkowe Podwórka w całej Polsce. W tym roku powstanie kolejne 20 Podwórek Talentów.

NIVEA zaprasza wszystkich do wspólnego budowania wyjątkowych placów zabaw, dzięki którym dzieci w całej Polsce mogą w kreatywny sposób rozwijać swoje niepowtarzalne talenty.

W związku z obecnie panującą sytuacją w naszym kraju Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło możliwość przyjmowania wniosków rekrutacyjnych i innych dokumentów przyszłych kandydatów do szkół drogą elektroniczną.

W związku z powyższym Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu umożliwia trzy formy złożenia dokumentów rekrutacyjnych.

Gmina Ciechanowiec oraz Stowarzyszenie Rodzina ogłosiła konkurs na projekt muralu, który zostanie zrealizowany na ścianie budynku na terenie Ciechanowca (ciąg pieszy nad zalewem od ulicy Stadion do wjazdu na wyspę).

Do konkursu zgłoszono 12 projektów od 9 autorów. Wszystkie spełniały kryteria formalne zawarte w regulaminie.