Prawie 5 milionów złotych na przebudowę szkół podstawowych w Łempicach i Ciechanowcu

Burmistrz Ciechanowca 13 lipca podpisał umowę na wykonanie prac objętych przedsięwzięciem realizowanym przez Gminę Ciechanowiec pn. „Remont budynku Szkoły Podstawowej w Łempicach oraz remont budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu”.

Na realizację zadania Gmina Ciechanowiec pozyskała dofinansowanie zewnętrzne ze środków Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład.

Ponad 119 mln dla samorządów z powiatu wysokomazowieckiego z Funduszu Polski Ład

20 czerwca w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem odbyło się spotkanie podsumowujące drugi nabór wniosków w ramach Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Podczas spotkania samorządowcy z terenu powiatu odebrali symboliczne czeki na realizację inwestycji w swoich gminach. W sumie do jednostek samorządu z terenu powiatu wysokomazowieckiego trafiło ponad 119 mln złotych.

Historyczna chwila. Umowa na dofinansowanie budowy obwodnicy Ciechanowca podpisana.

We wtorek, 14 czerwca, w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu, wicemarszałek Sebastian Łukaszewicz i członek zarządu Marek Malinowski podpisali z wiceministrem infrastruktury Rafałem Weberem umowę na sfinansowanie budowy obwodnicy Ciechanowca.

Obwodnica ma mieć około 9 km długości. Będzie realizowana w ramach drogi wojewódzkiej Czyżew-Ciechanowiec-Siemiatycze. Inwestycja ma kosztować 124 mln zł.

Podpisanie umowy na dofinansowanie w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego

W Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej (8.06) wicemarszałek Sebastian Łukaszewicz podpisał umowy z przedstawicielami samorządów na realizację projektów w ramach „Programu Odnowy Wsi - Kreatywna Wieś”. Umowę w imieniu gminy Ciechanowiec sygnowały Sekretarz Gminy Anna Czapkowska oraz Skarbnik Gminy Jadwiga Koc.

Gmina Ciechanowiec otrzymała dofinansowanie w wysokości 9 532 zł na realizację zadania pod nazwą „Biesiaduj razem z nami. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Skórcu” realizowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich "Skórzeckie Perełki".

Wystartowała pierwsza Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa (SIM) na Podlasiu

1 czerwca podpisany został akt notarialny powołujący do życia pierwszą na Podlasiu Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową. Wspólnikami - założycielami Spółki SIM KZN Podlaskie zostało 17 gmin: Miasto Bielsk Podlaski, Boćki, Brańsk, Ciechanowiec, Dąbrowa Białostocka, Drohiczyn, Goniądz, Łapy, Michałowo, Mońki, Miasto Sejny, Sokoły, Suchowola, Gmina Suwałki, Szczuczyn, Szepietowo, Zambrów oraz Krajowy Zasób Nieruchomości. Siedzibą SIM-u zostały Łapy.

Szacunkowe plany inwestycyjne spółki wynoszą co najmniej 800 mieszkań.

Kolejne miliony na inwestycje z Rządowego Funduszu Polski Ład trafią do Ciechanowca

30 maja została opublikowana lista wniosków, które otrzymały dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Edycja Nr 2. Do gminy Ciechanowiec trafi łącznie 9,7 mln złotych.

Środki zostaną przeznaczone na modernizację szkół w Ciechanowcu i Łempicach (4.9 mln zł) oraz na przebudowę stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika magazynowego wody uzdatnionej, ujęć wód podziemnych i infrastrukturą techniczną w Radziszewie-Sieńczuch (4.8 mln zł).