Zakończenie przebudowy zabytkowego budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Ciechanowcu

12 grudnia odbyła się uroczystość zakończenia inwestycji przebudowy zabytkowego budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Ciechanowcu, która rozpoczęła się na początku 2022 roku. 

W ramach inwestycji wyremontowano wszystkie piętra, zaadaptowano nieużytkowane dotąd poddasze, wykonano na nowo wszystkie instalacje oraz klimatyzację pomieszczeń i wyposażono budynek.

Odbiór końcowy zadania „Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Ciechanowiec”

6 grudnia 2022 r. odbył się odbiór końcowy prac wykonanych w ramach zadania: „Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Ciechanowiec”.

Zamówienie obejmowało kompleksowe wykonanie prac polegających na budowie linii oświetlenia drogowego w następujących lokalizacjach: ul. Świerkowa, ul. Czyżewska (odcinek boczny), Radziszewo-Króle (droga gminna) i Radziszewo-Króle (droga powiatowa).

Pół miliona złotych na poprawę bezpieczeństwa pieszych na terenie Ciechanowca

Gmina Ciechanowiec otrzymała dofinansowanie na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie miasta Ciechanowiec”.

Kwota przyznanego dofinansowania UE wynosi 424 957,50 zł. Całkowity koszt projektu to 499 950 zł.

Kolejne inwestycje drogowe w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg realizowane przez Gminę Ciechanowiec

Burmistrz Ciechanowca 8 grudnia podpisał umowę na wykonanie prac drogowych objętych przedsięwzięciem realizowanym przez Gminę Ciechanowiec pn. "Rozbudowa drogi gminnej Nr 108855B w miejscowości Bujenka" oraz „Przebudowa drogi gminnej Nr 108880B na odcinku Przybyszyn - Malec”

Na realizację zadań Gmina Ciechanowiec pozyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2 264 668,75 zł.

32 tys. zł dotacji na doposażeniu stanowisk komputerowych Klubów Senior+w Ciechanowcu i Wojtkowicach Starych

Gmina Ciechanowiec otrzymała od Ministra Cyfryzacji 32 000 zł na realizację projektu „Doposażenie Klubu Senior w Ciechanowcu oraz Wojtkowicach Starych w stanowiska komputerowe, które służą do podniesienia poziomu kompetencji cyfrowych seniorów”.

Projekt polega na doposażeniu stanowisk służących podniesieniu kompetencji cyfrowych seniorów - członków Klubu Senior+ poprzez zakup 16 nowych laptopów.

Kolejne fundusze dla Szkoły Podstawowej w Łempicach pozyskane przez Gminę Ciechanowiec

Gmina Ciechanowiec otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Łempicach dla potrzeb osób niepełnosprawnych” w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Łączny koszt zadania to 173 249,26 złotych. Dofinansowanie stanowić będzie 62 500 złotych.