32 tys. zł dotacji na doposażeniu stanowisk komputerowych Klubów Senior+w Ciechanowcu i Wojtkowicach Starych

Gmina Ciechanowiec otrzymała od Ministra Cyfryzacji 32 000 zł na realizację projektu „Doposażenie Klubu Senior w Ciechanowcu oraz Wojtkowicach Starych w stanowiska komputerowe, które służą do podniesienia poziomu kompetencji cyfrowych seniorów”.

Projekt polega na doposażeniu stanowisk służących podniesieniu kompetencji cyfrowych seniorów - członków Klubu Senior+ poprzez zakup 16 nowych laptopów.

Kolejne fundusze dla Szkoły Podstawowej w Łempicach pozyskane przez Gminę Ciechanowiec

Gmina Ciechanowiec otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Łempicach dla potrzeb osób niepełnosprawnych” w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Łączny koszt zadania to 173 249,26 złotych. Dofinansowanie stanowić będzie 62 500 złotych.

Dystrybucja węgla dla mieszkańców gminy w ramach zakupu preferencyjnego

W związku z wejściem w życie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych z dnia 27 października 2022 r. mieszkańcy Gminy Ciechanowiec mogą składać wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego.

Maksymalna ilość paliwa stałego dostępnego dla jednego gospodarstwa domowego to 1,5 tony do dnia 31 grudnia 2022 r. oraz 1,5 tony od dnia 1 stycznia 2023 r. Cena za 1 tonę paliwa stałego nie będzie wyższa niż 2 000 zł brutto.

Podpisanie umowy na budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Ciechanowiec

Burmistrz Ciechanowca, 10 listopada podpisał z firmą ADTECH Adam Mioduszewski z siedzibą w Szeligi Leśnica umowę na realizację inwestycji „Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Ciechanowiec”.

Wartość kontraktu wynosi 213 159 zł. Planowany termin zakończenia prac przewidziano do 9 grudnia 2022 r.

Przekazanie umundurowania i sprzętu jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej Winna-Poświętna

W Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu (3 listopada) odbyło się przekazanie umundurowania oraz sprzętu zakupionego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Winna-Poświętna.

W ramach dotacji z Samorządu Województwa Podlaskiego Gmina Ciechanowiec pozyskała środki w wysokości 27 000 zł na zakup umundurowania oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego.

Poradnia fizjoterapii w Ciechanowcu oficjalnie otwarta - koszt to blisko 200 tysięcy złotych

Oficjalnie oddano do użytku poradnię fizjoterapii w Ciechanowcu. Przystosowanie budynku i pomieszczeń do potrzeb pacjentów kosztowało blisko 200 tysięcy złotych.

W wyremontowanym i doposażonym budynku przy ulicy 11 listopada znajduje się gabinet hydroterapii, sala masażu leczniczego oraz kinezyterapii. Umożliwia to świadczenie usług medycznych z zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej na rzecz pacjentów, których stan zdrowia nie wymaga całodobowego nadzoru medycznego.