Obrady XXIII sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu

30 września, w sali widowiskowej Miejskiej Biblioteki Publicznej odbyło się XXIII posiedzenie Rady Miejskiej w Ciechanowcu.

Porządek obrad obejmował podjęcie uchwał w sprawach: zmiany Uchwały Nr 117/XVIII/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu, zmian w budżecie gminy na 2020 rok oraz spraw bieżących.

Zakończenie prac remontowo - konserwatorskich elewacji budynku dawnej Synagogi w Ciechanowcu

Zakończono prace remontowe-konserwatorskie elewacji budynku dawnej Synagogi w Ciechanowcu.

Całkowita wartość projektu to 334 731,92 zł, z czego 177 847,35 zł stanowiły środki własne, zaś 156 884,57 zł dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Targowisko w Ciechanowcu zyska nowe oblicze, podpisanie umowy na modernizację

Gruntownie przebudowane zostanie targowisko w Ciechanowcu, przy trasie Ciechanowiec-Brańsk.

Umowę o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) podpisali dzisiaj (29.09) wicemarszałek województwa Stanisław Derehajło, członek zarządu Wiesława Burnos oraz burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki.

„Moja Woda” na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ogłosił nabór wniosków o dotację w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda” na lata 2020–2024.

„Moja woda” to nowy program rządu, a konkretnie: Ministerstwa Klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ma on załagodzić skutki suszy. Termin naboru wniosków do 31 maja 2024 r. lub do czasu rozdysponowania puli środków.

Otwarcie dróg gminnych Winna Stara - Winna-Wilki i Winna Stara - Winna-Chroły oraz ulicy Konopnickiej w Ciechanowcu

9 września otwarto drogę gminną Winna Stara - Winna-Wilki i Winna Stara - Winna-Chroły oraz ulicę Konopnickiej w Ciechanowcu.

Nowe nawierzchnie, pobocza, zjazdy, bariery energochłonne, chodniki i przejścia dla pieszych - to tylko niektóre zmiany, które były możliwe dzięki Funduszowi Dróg Samorządowych.

Obrady XXII sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu

31 sierpnia odbyło się XXII posiedzenie Rady Miejskiej w Ciechanowcu kadencji 2018-2023.

Podczas sesji radni podjęli uchwały w sprawach: organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Ciechanowiec oraz określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2020/2021 w Gminie Ciechanowiec.