Niemal pół miliona złotych otrzymały 34 podlaskie gminy w ramach Programu odnowy wsi województwa podlaskiego. W gronie tym znalazła się również gmina Ciechanowiec.

Wicemarszałek Stanisław Derehajło i członek zarządu Województwa Podlaskiego Wiesława Burnos 5 maja podpisali umowy z przedstawicielami poszczególnych samorządów. W imieniu gminy Ciechanowiec umowę podpisali Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki i Skarbnik Gminy Jadwiga Koc