Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu zaprasza do udziału w zajęciach dodatkowych: gimnastyki artystycznej, tańca nowoczesnego, nauki gry na gitarze, rękodzieła artystycznego, zajęcia szachowe, indywidualne zajęcia wokalne, malarstwo i nauka gry na ligawce oraz nabór do orkiestry dętej.

Szczegółowe informacje w siedzibie Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu ul. Mostowa 6 lub telefonicznie 86 271 05 63.