Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, Powiat Wysokomazowiecki kontynuuje realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

Starosta Wysokomazowiecki ustalił dwa punkty pomocy prawnej, z których można korzystać od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Rozpoczęła się rekrutacja dzieci do Przedszkola w Ciechanowcu

Rozpoczęła się rekrutacja dzieci do Przedszkola w Ciechanowcu. Aby zapisać dziecko do przedszkola, należy złożyć wniosek o przyjęcie dziecka na rok szkolny 2022/2023. Wnioski można składać od 20 lutego do 10 marca 2023 r.

Wniosek o przyjęcie dziecka wraz z załącznikami jest dostępny na stronie internetowej Przedszkola www.przedszkole.ciechanowiec.pl  (Rekrutacja) oraz w placówce. Wypełnione dokumenty można złożyć u dyrektora lub nauczycieli przedszkola.

Kolejne spotkanie informacyjne dotyczące programu „Czyste powietrze". 17 lutego 2022 r, godz. 17:00.

17 lutego (czwartek) o godzinie 17.00 w sali widowiskowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu, odbędzie się kolejne spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych możliwością uzyskania dofinansowania do wymiany pieca, docieplenia domu oraz montażu odnawialnych źródeł energii.

Spotkanie prowadzić będzie pracownik Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu obsługujący Punkt Konsultacyjny Programu Czyste Powietrze w Gminie Ciechanowiec.

Szkolenia internetowe „KGW na CITo!” dla Kół Gospodyń Wiejskich.
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, pod Patronatem honorowym Anny Gembickiej Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, rozpoczął cykl bezpłatnych webinariów skierowanych do Kół Gospodyń Wiejskich.
 
31 stycznia br. ruszyła rekrutacja dla Kół Gospodyń Wiejskich z całej Polski.
 

Powrót do zdrowia, powrót do pracy!

Projekt pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” jest realizowany przez PFRON we współpracy z ZUS i CIOP. To program przekwalifikowania zawodowego zapewniający uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych wszystkim tym, którzy z powodu choroby lub wypadku utracili możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chcieliby podjąć inną pracę, adekwatną do zainteresowań i stanu zdrowia.

To również szansa dla osób z niepełnosprawnością wrodzoną lub nabytą w okresie rozwojowym, które nigdy nie pracowały i nie mają kwalifikacji zawodowych.

 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci rolników.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników zawarł 30 grudnia 2021 r. z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych umowę grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objętych społecznym ubezpieczeniem rolników.

Umowa obowiązuje od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. i jest finansowana przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników.