Oferta zajęć i nabór do orkiestry dętej Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu

Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu zaprasza do udziału w zajęciach dodatkowych: gimnastyki artystycznej, tańca nowoczesnego, nauki gry na gitarze, rękodzieła artystycznego, zajęcia szachowe, indywidualne zajęcia wokalne, malarstwo i nauka gry na ligawce oraz nabór do orkiestry dętej.

Szczegółowe informacje w siedzibie Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu ul. Mostowa 6 lub telefonicznie 86 271 05 63.

Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu

57. Sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu odbędzie się 19 września 2023 r. Początek obrad o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.

W programie obrad m.in. przyjęcie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechanowiec”, zmiana uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Seniora w Ciechanowcu, w Czajach-Wólce i Wojtkowicach Starych, informacja o funkcjonowaniu Targowiska Miejskiego i działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Ciechanowiec.

Zostaną uruchomione syreny alarmowe

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Białymstoku informuje, że w dniu 17 września 2023 r. jednostki samorządu terytorialnego na terenie województwa uruchomią syreny alarmowe - sygnał ciągły na okres 1 minuty, w celu upamiętnienia 84. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę

Włączenie syren będzie jednocześnie testem sprawności urządzeń systemu wykrywania i alarmowania, wykorzystując w tym celu uregulowania zawarte w art. 10 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r., w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 poz. 96).

Pomoc żywnościowa dla mieszkańców Gminy Ciechanowiec - termin odbioru paczek

Burmistrz Ciechanowca i Prezes Stowarzyszenie Rodzina w Ciechanowcu informują, że kolejne paczki żywnościowe dla osób i rodzin kwalifikujących się do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa wydawane będą 18 września w magazynie przy stadionie miejskim w Ciechanowcu.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2021

Festiwal Staroci

W niedzielę, 17 września na Targowisku Miejskim w Ciechanowcu odbędzie się kolejny Festiwal Staroci. Zapraszamy wszystkich hobbystów, kolekcjonerów, pasjonatów staroci i przedmiotów z duszą.

Na Festiwalu sprzedawać można wszystkie przedmioty i produkty nie objęte dodatkowymi zezwoleniami lub akcyzą. Nie ma możliwości rezerwacji stoiska, zajmuje się takie, które jest wolne w danym dniu.

Festiwal Podlaskie z klocków - jedyne takie wydarzenie w Województwie Podlaskim

16-17 września w Drohiczynie nad Bugiem odbędzie się „I. Festiwal - Podlaskie z klocków”. Odbędzie się on w Hali Sportowej przy ul. Warszawskiej 51 w Drohiczynie.

Do udziału w wydarzeniu zaproszeni są wszyscy którzy lubią zabawę klockami - nie zależnie od wieku.