Trwają konsultacje społeczne projektu Umowy Partnerstwa 2021-2027

Trwają konsultacje społeczne projektu Umowy Partnerstwa 2021-2027, dokumentu określającego strategię wykorzystania Funduszy Europejskich w przyszłej perspektywie.

Konsultacje mają na celu zebranie opinii i uwag na temat kierunków wsparcia z Funduszy Europejskich w perspektywie 2021-2027, ujętych w projekcie Umowy Partnerstwa.

Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu ponownie otwarte dla zwiedzających

Od poniedziałku, 1 lutego Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu ponownie otwiera się dla zwiedzających. Spacer do ciechanowieckiego skansenu może być znakomitym sposobem na spędzenie zimowego weekendu.

Do zwiedzania zachęca dyrekcja i pracownicy muzeum. Jak zapewniają, w związku z epidemią Covid-19 dołożono wszelkich starań, aby goście czuli się bezpiecznie.

Komenda Powiatowa PSP przypomina o obowiązku odśnieżania dachów

W związku z opadami śniegu, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem przypomina właścicielom i zarządcom nieruchomości o konieczności odśnieżania dachów i usuwania lodowych sopli.

Odśnieżanie dachu i usuwanie sopli należy do obowiązków właściciela bądź zarządcy nieruchomości. Przepisy nakładają na właścicieli i zarządców nieruchomości obowiązek zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu, co w praktyce oznacza również konieczność usuwania śniegu i lodu z dachów, balkonów i innych elementów budynku.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Najbliższy spis powszechny będzie przeprowadzony od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. Obecnie trwają prace organizacyjne i przygotowawcze do Narodowego Spisu Powszechnego 2021.

Spis będzie poprzedzony dwoma spisami próbnymi: pierwszy spis próbny zaplanowano od 1 do 31 października 2019 r. w dwóch województwach (po jednej gminie w każdym), drugi spis próbny jest zaplanowany od 1 do 30 kwietnia 2020 r. w 16. Gminach (po jednej w każdym województwie).

Centrum Wsparcia Doradczego - razem przygotujemy dobre projekty dla naszych mieszkańców

Partnerstwo Ziemia Wysokomazowiecka zaprasza mieszkańców Gminy Ciechanowiec do udziału w Projekcie Centrum Wsparcia Doradczego.

Projekt CWD Partnerstwo Ziemia Wysokomazowiecka nabiera tempa. Po pierwszych działaniach związanych z Planem Pracy przystępujemy do zbierania kluczowych informacji, dzięki którym możliwe będzie opisanie sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru Partnerstwa Ziemia Wysokomazowiecka. Wspólnie z Państwem opracujemy solidną diagnozę i wyznaczymy kluczowe kierunki rozwoju obszaru Partnerstwa.

Apel o uprzątnięcie śniegu, błota i lodu z powierzchni nieruchomości służących do użytku publicznego

W związku z licznymi skargami mieszkańców zwracam się z prośbą o nieodgarnianie śniegu z podwórka na ulicę. Pamiętajmy, że dbałość o czystość i porządek na terenie gminy jest nie tylko obowiązkiem jej władz, ale również mieszkańców.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Ciechanowiec właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez uprzątnięcie po opadach śniegu, błota i lodu z powierzchni nieruchomości służących do użytku publicznego.