W związku z wejściem w życie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych z dnia 27 października 2022 r. mieszkańcy Gminy Ciechanowiec mogą składać wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego.

Maksymalna ilość paliwa stałego dostępnego dla jednego gospodarstwa domowego to 1,5 tony do dnia 31 grudnia 2022 r. oraz 1,5 tony od dnia 1 stycznia 2023 r. Cena za 1 tonę paliwa stałego nie będzie wyższa niż 2 000 zł brutto.

 

Wnioski będą podlegały weryfikacji
Węgiel w preferencyjnej cenie będą mogły kupić od samorządu osoby uprawnione do dodatku węglowego. Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

 

Jak i gdzie złożyć wniosek?
Wniosek o zakup według załączonego wzoru można złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu ul. Mickiewicza 1 (Biuro Podawcze) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP (wówczas należy opatrzyć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego).

 

W przypadku gdy zakup preferencyjny paliwa stałego następuje w gminie sąsiedniej albo od innego podmiotu, należy pobrać wniosek o wydanie zaświadczenia o zakup preferencyjny paliwa stałego wg załączonego wzoru. Wypełniony wniosek można złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu ul. Mickiewicza 1 (Biuro Podawcze) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP (wówczas należy opatrzyć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego).

 

pobierz

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zakup preferencyjny paliwa stałego