Laureaci V. Majowego Konkursu Jednego Wiersza, organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną

Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowcu  po raz piąty ogłosiła Majowy Konkurs Jednego Wiersza. Konkurs miał charakter otwarty, adresowany był do wszystkich, którzy odczuwają potrzebę wypowiedzenia się mową wiązaną.

Do konkursu można było zgłosić jeden utwór o dowolnej tematyce - nadesłano 17 utworów.

W połowie września odbyła się wycieczka Seniorów zrzeszonych w Klubie Senior + do pokamedulskiego klasztoru w Wigrach.

Wzgórze wigierskie, to miejsce które odwiedzali wielcy królowie od Władysława Jagiełły zaczynając a na Janie Kazimierzu kończąc, to tu przybywali wielcy architekci, malarze, poeci.

MPO Spółka z o.o. w Białymstoku Oddział Siemiatycze, firma zajmująca się gospodarką odpadami na terenie Gminy Ciechanowiec, przedstawia harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2021 rok.

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy przyjmuje odpady na dawnym składowisku w Nowodworach w każdy poniedziałek, po wcześniejszym indywidualnym ustaleniu godziny otwarcia z dyrektorem PRK FARE w Ciechanowcu - tel. 501 721 100

Porcelana z polskim orłem w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu z kolekcji Zamku Królewskiego w Warszawie

Szanowni Rodzice dzieci przyjętych do żłobka, przedstawiamy Państwu wyprawkę na rok szkolny 2021/2022. Prosimy o przygotowanie wyprawki adekwatnej do wieku dziecka.

Prosimy, aby wszystkie rzeczy przynoszone do żłobka, były podpisane. Pomoże to opiekunom zachować porządek, odnaleźć ewentualną zgubę oraz zminimalizuje ryzyko zamiany przedmiotów.

Centrum Wsparcia Doradczego - razem przygotujemy dobre projekty dla naszych mieszkańców

Trwają prace nad strategią terytorialną Partnerstwa „Ziemia wysokomazowiecka”, które tworzą gminy: Miasto Wysokie Mazowieckie, Gmina Ciechanowiec, Gmina Czyżew, Gmina Klukowo, Gmina Kobylin Borzymy, Gmina Kulesze Kościelne, Gmina Nowe Piekuty, Gmina Sokoły, Gmina Szepietowo, Gmina Wysokie Mazowieckie oraz Powiat Wysokomazowiecki.

Do tej chwili Partnerzy wypracowali wspólnie propozycje czterech celów strategicznych i realizujących je projektów.

Pierwszy tydzień mobilności - Uczniowie Szkoły Podstawowej w Grecji

Grupa 20 uczniów szkoły podstawowej wyjechała do Grecji w celu realizacji projektu rozwoju kompetencji kluczowych.

Realizują oni na miejscu dwutygodniowy program zajęć bazujących na poznaniu i rozwoju języków obcych oraz zapoznaniu się geografią, kulturą i obyczajami panującymi w innym kraju Unii Europejskiej.