Konsultacje społeczne projektu „Kompleksowa koncepcja organizacji usług transportowych door-to-door”

Konsultacje społeczne mają za zadanie pomóc Gminie Ciechanowiec w przygotowaniu diagnozy potrzeb mieszkańców gminy w zakresie mobilności.

Projekt ma na celu wprowadzenie nowej jakości usług transportowych na terenie Gminy Ciechanowiec, gdzie dostęp do placówek zdrowia, urzędów, placówek edukacyjnych czy kulturalnych jest utrudniony.

Uroczystości upamiętniające 77. rocznicę egzekucji na Pałatkach pod Ciechanowcem

Mija 77 lat egzekucji na tzw. Pałatkach. Przedstawiciele ciechanowieckiego samorządu, upamiętnili to wydarzenie składając kwiaty w miejscu egzekucji.

Po odmówieniu przez księdza dziekana Tadeusza Kryńskiego wraz ze zgromadzonymi, modlitwy „Anioł Pański”, złożono kwiaty i zapalono znicz pod pomnikiem upamiętniającym osoby rozstrzelane przez hitlerowców.

!00 lat życia obchodził Pan Mieczysław Koc, mieszkaniec Koców-Basi

Jubileusz setnej rocznicy urodzin obchodził mieszkaniec Gminy Ciechanowiec Pan Mieczysław Koc z Koców-Basi.

Z tej okazji Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki, radna Rady Miejskiej Agata Koc, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Marzena Kryńska i kierownik USC Emilia Malinowska wręczyli jubilatowi kwiaty i złożyli życzenia jeszcze długich lat życia, zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Dzielnicowi kontrolują zbiorniki wodne na terenie miasta i gminy

Dzielnicowi z Posterunku Policji w Ciechanowcu częściej patrolują zbiorniki wodne na terenie miasta i gminy, które niejednokrotnie są ulubionym miejscem letnich zabaw oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

Policjanci regularnie patrolują tereny wokół zbiorników wodnych sprawdzając, czy nie przebywają tam dzieci bez nadzoru dorosłych.

Apel Burmistrza Ciechanowca o pomoc finansową pogorzelcom

Burmistrz Ciechanowca zwraca się z gorącym apelem o pomoc finansową pogorzelcom z naszej gminy.

18 lipca 2020 r. pożar strawił w całości budynek mieszkalny rodziny zamieszkałej w Antoninie. Samotna matka z dwójką dzieci straciła dach nad głową i całe wyposażenie znajdujące się we wnętrzu domu..

Zalane ulice, posesje i uprawy - to skutki ulewnych opadów deszczu, jakie przeszły nad Ciechanowcem

Na skutek silnych opadów deszczu jakie przeszły (16.07) nad Ciechanowcem, część ulic i posesji znalazła się pod wodą. W wielu miejscach interweniowała Straż Pożarna. Strażacy wypompowywali wodę z zalanych piwnic i posesji, ofiarnie układając worki z piaskiem

W mieście zostały zalane: część ulicy Kazimierza Uszyńskiego, Sienkiewicza Kościelnej i Ogrodowej. Ponadto strażacy interweniowali na ulicach: Łomżyńskiej, w okolicach Staropolskiej, Drohickiej, Orzeszkowej, Spółdzielczej, Kilińskiego i Wierzbowej.