Uroczystości pogrzebowe żołnierza Armii Krajowej kapitana Jerzego Nowickiego ps. "Plastuś"

W Ciechanowcu odbyły się uroczystości pogrzebowe żołnierza Armii Krajowej kapitana Jerzego Nowickiego ps. "Plastuś". 30 lipca, licznie zgromadzeni godnie pożegnali wspaniałego patriotę, Żołnierza Wyklętego, utalentowanego artystę plastyka.

Podczas mszy pogrzebowej w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski odczytał list premiera Mateusza Morawieckiego. Po zakończonej Eucharystii uczestnicy wydarzenia przeszli się na Cmentarz Parafialny w Ciechanowcu, gdzie odbyła się dalsza część ceremonii.

Lista dzieci zakwalifikowanych dzieci do Akademii Odkrywców - Żłobka Miejskiego w Ciechanowcu

Rekrutacja do projektu „Utworzenie żłobka w gminie Ciechanowiec” trwa od lipca do sierpnia 2021 lub do wyczerpania miejsc. Nabór obejmuje okres udziału: 1 września 2021 r. do 31 maja 2023 r.

Projekt skierowany jest do 15 osób (13K/2M) - rodzice/opiekunowie prawni dzieci w wieku do lat 3, powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka oraz osoby pozostające bez zatrudnienia.

Uroczystości upamiętniające 78. rocznicę egzekucji na Pałatkach pod Ciechanowcem

W 78. rocznicę egzekucji na „Pałatkach” przedstawiciele samorządu oraz mieszkańcy gminy Ciechanowiec wzięli udział w uroczystości upamiętniającej to wydarzenie.

Po odmówieniu przez księdza dziekana Tadeusza Kryńskiego wraz ze zgromadzonymi, modlitwy „Anioł Pański”, Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki złożył kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym osoby rozstrzelane przez hitlerowców 28 lipca 1943 roku.

Lista dzieci zakwalifikowanych dzieci do Akademii Odkrywców - Żłobka Miejskiego w Ciechanowcu

Przedstawiamy listę dzieci zakwalifikowanych do Akademii Odkrywców - Żłobka Miejskiego w Ciechanowcu. Znalezienie się na liście oznacza spełnienie kryteriów rekrutacyjnych - nie jest jednoznaczne z przyjęciem do żłobka.

Od 30 lipca (piątek) do 10 sierpnia (wtorek) rodzice dzieci zakwalifikowanych powinni złożyć dokument potwierdzenia woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia oraz dokumenty rekrutacyjne do projektów. Dodatkowo w związku z dużym zainteresowaniem rekrutacją, informujemy, że została zwiększona liczba miejsc z 32 do 45.

Na terenie gminy Ciechanowiec powstanie kolejny Klub Seniora+. Na realizację zadania  Gmina Ciechanowiec otrzyma kwotę dotacji w wysokości 200 000 zł.

26 lipca 2021 r. została podpisana umowa pomiędzy Wojewodą Podlaskim Bohdanem Paszkowskim a Burmistrzem  Ciechanowca Eugeniuszem Święckim na dofinansowanie zadania publicznego pod nazwą „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Wojtkowicach Starych w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, Edycja 2021.

Złote Gody - jubileusz par małżeńskich, które przeżyły ze sobą pół wieku

18 parom małżeńskim z Gminy Ciechanowiec, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przyznał „Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Takie odznaczenie przyznawane jest osobom, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim.

Uroczystość „Złotych Godów” przygotowana przez Urząd Stanu Cywilnego w Ciechanowcu rozpoczęła się mszą świętą w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej, celebrowaną przez księży parafii, z których pochodzą jubilaci. Mszę Świętą uświetnił śpiew w wykonaniu Honoraty Jacyniewicz i Katarzyny Justyny Szymkowiak.