Nabór uczestników do projektu „Gmina Ciechanowiec - miejsce przyjazne seniorom”

Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu ogłasza nabór uczestników do projektu „Gmina Ciechanowiec - miejsce przyjazne seniorom”.

Projekt „Gmina Ciechanowiec - miejsce przyjazne seniorom” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX ROZWÓJ LOKALNY, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego. Projekt został zgłoszony w ramach Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”.

I Love Ciechanowiec - lokalna społeczność gminy w wyjątkowym nagraniu walentynkowym

"Miasto tworzą nie tylko mury i ulice, lecz także mieszkańcy i ich marzenia" - św. Augustyn

To właśnie zwykli, ale jednocześnie niezwykli mieszkańcy: przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń i instytucji, artyści, uczniowie, przedszkolaki i ich rodzice, wolontariusze, przedsiębiorcy, sportowcy, przedstawiciele służb mundurowych poprzez swoje działania, inicjatywy, pomoc innym, aktywność i pracę kształtują prawdziwy charakter naszego miasta.

Rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Łempicach

Rozpoczęła się rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Łempicach. Aby zapisać dziecko, należy złożyć wniosek o przyjęcie dziecka na rok szkolny 2021/2022 lub deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego. Wnioski można składać od 22 lutego do 12 marca 2021 r.

Wniosek o przyjęcie dziecka wraz z załącznikami jest dostępny na stronie internetowej szkoły https://lempice.edupage.org/ lub w szkole. Wypełnione dokumenty można złożyć u dyrektor szkoły od 22 lutego do 12 marca 2021 r.

Rozpoczęła się rekrutacja dzieci do Przedszkola w Ciechanowcu

Rozpoczęła się rekrutacja dzieci do Przedszkola w Ciechanowcu. Aby zapisać dziecko do przedszkola, należy złożyć wniosek o przyjęcie dziecka na rok szkolny 2021/2022 lub deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego. Wnioski można składać od 22 lutego do 12 marca 2021 r.

Wniosek o przyjęcie dziecka wraz z załącznikami jest dostępny na stronie internetowej Przedszkola www.przedszkole.ciechanowiec.pl  (Rekrutacja) oraz u Dyrektora Przedszkola. Wypełnione dokumenty można złożyć u dyrektora lub nauczycieli przedszkola od 22 lutego do 12 marca 2021 r.

Ciechanowiecki Ośrodek Kultury beneficjentem programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021

Nabór do programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021 został rozstrzygnięty. W procesie naboru wpłynęły 232 aplikacje, tylko 50 wniosków złożonych przez samorządowe instytucje kultury zostało rozpatrzonych pozytywnie. Na liście beneficjentów znalazł się Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu.

Zadanie pod nazwą „Ciechanowiecka Akcja Kulturalna!” otrzymało dofinansowanie w kwocie 7 000 zł na realizację jego pierwszej części. W 2021 r. łączne wsparcie, które samorządowe instytucje kultury otrzymają od Narodowego Centrum Kultury w ramach tego programu, wyniesie 1,5 mln zł..

Pomoc osobom, które w okresie zimowym potrzebują wsparcia

Okres zimowy to bardzo trudny czas dla osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych, samotnych, przewlekle chorych, bezdomnych i rodzin niezaradnych życiowo.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu zwraca się z apelem o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby, które w okresie zimowym potrzebują pomocy.