Gmina Ciechanowiec przystąpiła do udziału w projekcie „Matematyka - wstęp do kariery wynalazcy”

Gmina Ciechanowiec przystąpiła do udziału w projekcie „Matematyka - wstęp do kariery wynalazcy” realizowanego przez Politechnikę Warszawską, która współpracuje z samorządami terytorialnymi, udostępniając ich szkołom zaawansowane narzędzia edukacyjne.

Projekt ten polega na pracy uczniów z wykorzystaniem innowacyjnej platformy wspomagającej ucznia podczas rozwiązywania zadań matematycznych online.

Gmina Ciechanowiec otrzymała dofinansowanie na realizację Programu Maluch Plus

Gmina Ciechanowiec otrzymała dofinansowanie na realizację Programu Maluch Plus, wspierającego tworzenie placówek opiekuńczych dla dzieci do 3 roku życia (żłobków).

W ramach zadania zostaną utworzone nowe miejsca opieki dla 32 dzieci z terenu gminy Ciechanowiec.

Chcesz zostać żołnierzem nie rezygnując z pracy czy nauki? Zaplanuj Ferie w Mundurze już dziś

1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej wychodzi z ofertą szkoleniową realizowaną podczas ferii zimowych. Jesteś studentem, uczniem, nauczycielem lub po prostu w czasie ferii będziesz miał więcej czasu na dodatkową aktywność?

Chcesz zostać żołnierzem, jednocześnie nie rezygnując z pracy czy nauki? Rozwiązaniem dla Ciebie jest Terytorialna Służba Wojskowa (TSW).

Koło Gospodyń Wiejskich z Koców-Basi włączyło się w akcję pomocy dla producentów chryzantem

Koło Gospodyń Wiejskich Basiewianki z Koców-Basi włączyło się w akcję „Pomoc dla posiadaczy chryzantem” z programu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Kwiaty zostały pozyskane od producenta w ramach pomocy finansowej związanej ze skutkami wprowadzonego zakazu wstępu na cmentarze, spowodowanym epidemią COVID-19.

Kwiaty ozdobiły miasto w ramach kampanii „Pomoc dla posiadaczy chryzantem”

Chryzantemy - polski symbol listopadowych dni, stawiany na grobach bliskich. Przez niektórych kojarzony ze smutkiem i przemijaniem, a w innych krajach to symbol radości, zdrowia, dobrobytu i władzy.

Chryzantemy w tym roku w Ciechanowcu trafiły na ronda, skwery i zieleńce. Wszystko w ramach kampanii „Pomoc dla posiadaczy chryzantem” koordynowanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Apel służb medycznych w związku ze wzrostem zachorowań w Gminie Ciechanowiec

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją występowania koronawirusa w Gminie Ciechanowiec służby medyczne kierują apel do mieszkańców.

W trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, apelujemy o racjonalne i odpowiedzialne zachowanie oraz stosowanie się do rekomendacji służb sanitarnych i medycznych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.