!00 lat życia obchodził Pan Mieczysław Koc, mieszkaniec Koców-Basi

Jubileusz setnej rocznicy urodzin obchodził mieszkaniec Gminy Ciechanowiec Pan Mieczysław Koc z Koców-Basi.

Z tej okazji Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki, radna Rady Miejskiej Agata Koc, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Marzena Kryńska i kierownik USC Emilia Malinowska wręczyli jubilatowi kwiaty i złożyli życzenia jeszcze długich lat życia, zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Dzielnicowi kontrolują zbiorniki wodne na terenie miasta i gminy

Dzielnicowi z Posterunku Policji w Ciechanowcu częściej patrolują zbiorniki wodne na terenie miasta i gminy, które niejednokrotnie są ulubionym miejscem letnich zabaw oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

Policjanci regularnie patrolują tereny wokół zbiorników wodnych sprawdzając, czy nie przebywają tam dzieci bez nadzoru dorosłych.

Apel Burmistrza Ciechanowca o pomoc finansową pogorzelcom

Burmistrz Ciechanowca zwraca się z gorącym apelem o pomoc finansową pogorzelcom z naszej gminy.

18 lipca 2020 r. pożar strawił w całości budynek mieszkalny rodziny zamieszkałej w Antoninie. Samotna matka z dwójką dzieci straciła dach nad głową i całe wyposażenie znajdujące się we wnętrzu domu..

Zalane ulice, posesje i uprawy - to skutki ulewnych opadów deszczu, jakie przeszły nad Ciechanowcem

Na skutek silnych opadów deszczu jakie przeszły (16.07) nad Ciechanowcem, część ulic i posesji znalazła się pod wodą. W wielu miejscach interweniowała Straż Pożarna. Strażacy wypompowywali wodę z zalanych piwnic i posesji, ofiarnie układając worki z piaskiem

W mieście zostały zalane: część ulicy Kazimierza Uszyńskiego, Sienkiewicza Kościelnej i Ogrodowej. Ponadto strażacy interweniowali na ulicach: Łomżyńskiej, w okolicach Staropolskiej, Drohickiej, Orzeszkowej, Spółdzielczej, Kilińskiego i Wierzbowej.

15 lipca 2020 r. Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński oraz Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki podpisali akt notarialny, na mocy którego nastąpiło nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Ciechanowiec działek i budynku, na terenie których mieści się Przedszkole.

Przekazanie było możliwe, dzięki Zarządzeniu nr 65/2020 Wojewody Podlaskiego z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Ciechanowiec.

Umowę, dotyczącą pomocy finansowej podpisali (13.07) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego Marszałek Artur Kosicki, Wicemarszałek Marek Olbryś i Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki.

Gmina Ciechanowiec otrzyma 17 tys. zł na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania, z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.