W związku z rozporządzeniem MSWiA oraz MON z dniem 13 marca zostaje zakończona kwalifikacja wojskowa w roku 2020. Wszystkie wezwania wydane do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca do 30 kwietnia br. tracą ważność.

Burmistrz Ciechanowca informuje, że osoby z gminy Ciechanowiec, które otrzymały wezwania do stawienia się do kwalifikacji wojskowej na 23 i 24 marca nie mają już tego obowiązku. Wezwania te tracą ważność.

pil W Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu odbyło się spotkanie dotyczące postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Uczestniczyli w nim przedstawiciele gminnych jednostek organizacyjnych, służb bezpieczeństwa, duchowieństwa, placówek oświatowych oraz lokalnych instytucji. Podczas spotkania omówione zostały procedury bezpieczeństwa i zalecenia dotyczące profilaktyki.

Podczas uroczystej gali w Operze i Filharmonii Podlaskiej, marszałek Artur Kosicki, wicemarszałek Marek Olbryś i członek zarządu Marek Malinowski wręczyli listy stypendialne utalentowanym artystycznie uczniom z województwa podlaskiego.

Wśród tegorocznych stypendystów znaleźli się uczniowie z różnorodnych zakątków naszego regionu. Także talenty uhonorowanych są różnorodne. Od muzyki, poprzez taniec, literaturę, teatr, fotografię, aż po sztuki plastyczne, krasomówstwo i modelarstwo.

Konkurs Matematyczny „πPilecki” połączony z dniem promocji matematyki w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu

Każdy z nas wie, że matematyka jest nauką bardzo wymagającą, ale i wyjątkową, dlatego otrzymała miano królowej wszystkich nauk. Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu chcąc podkreślić jej znaczenie, już po raz drugi zapraszają wszystkich młodych pasjonatów matematyki na II Międzyszkolny Konkurs Matematyczny „πPilecki” połączony z dniem promocji matematyki.

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej opublikowało listę projektów dofinansowanych w ramach tegorocznego naboru projektów do realizacji w ramach programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020 Edycja 2020.

Na liście znalazł się z najwyższą oceną punktową (10 pkt) wniosek gminy Ciechanowiec o dofinansowanie utworzenia w naszym mieście Klubu Seniora +. Realizacja projektu pozwoli zachęcić osoby starsze do aktywności społecznej oraz nakierować ich działania na zaangażowanie w sprawy związane z aktywnością społeczności lokalnej.

Wojewódzkie Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Na cmentarzu parafialnym w Ciechanowcu pochowani zostali Lucjan i Zygmunt Marchelowie.

Pochówek braci, żołnierzy Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, skazanych na śmierć 27 grudnia 1946 roku wyrokiem komunistycznego sądu doraźnego i tego samego dnia zamordowanych publicznie, był jednym z głównych elementów Wojewódzkich Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, jakie odbyły się 1 marca 2020 r.