Burmistrz Ciechanowca, 29 października podpisał umowę z firmą „JAN” Usługi Remontowo-Budowlane Janusz Jabłoński z siedzibą w Brykach na realizację dwóch inwestycji.

Pierwsza inwestycja to wykonanie elewacji na budynku dawnej synagogi, druga dotyczy termomodernizacji budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Ciechanowcu oraz przeprowadzenie modernizacji oświetlenia wraz z robotami elektrycznymi i wykonaniem instalacji odgromowej..

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu, 16 października Burmistrz Ciechanowca podpisał z firmą TFK Roads Jacek Timofiejuk umowę na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe w Ciechanowcu”.

Zakres zadania obejmuje częściowe zagospodarowanie działki nr geod. 2928 w zakresie utwardzenia terenu kostką brukową betonową, budowy placu zabaw, siłowni na świeżym powietrzu, skoczni do skoku w dal, placu do przeprowadzania egzaminu na kartę rowerową oraz wymiany części ogrodzenia.

Gazyfikacja miasta Ciechanowiec to jeden z głównych priorytetów dla obecnych władz samorządowych. Z uwagi na wątpliwości i nieznajomość tematu pod względem inwestycyjnym, zorganizowane zostało 9 października spotkanie z mieszkańcami.

Na zaproszenie Burmistrza Ciechanowca w spotkaniu udział wzięli wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Podlaskiego Aleksandra Szczudło, prezes zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa Marian Żołyniak, dyrektor Departamentu Rozwoju w Polskiej Spółce Gazownictwa Mariusz Konieczny i przewodniczący Rady Miejskiej Marek Karolewski.

Podczas uroczystego otwarcia odcinka drogi powiatowej Dąbrowa Moczydły - Dąbrowa Łazy 6 października, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski przekazał Staroście Wysokomazowieckiemu oraz Wójtom i Burmistrzom z terenu powiatu wysokomazowieckiego symboliczne czeki na realizację kolejnych inwestycji drogowych.

Gmina Ciechanowiec otrzymała czek na kwotę 2 783 874, 88 zł. Poza Gminą Ciechanowiec czeki otrzymały gminy: Kobylin-Borzymy, Czyżew, Kulesze Kościelne, Sokoły, Szepietowo, Nowe Piekuty, Gmina Wysokie Mazowieckie oraz Miasto Wysokie Mazowieckie.

Rozpoczęły się prace przy rozbudowie ulicy Wspólnej w Ciechanowcu. Rozbudowa polegać będzie na wykonaniu nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej o łącznej długości 0,814 km wraz z obustronnym chodnikiem z betonowej kostki brukowej, ustawieniu obrzeży i krawężników betonowych, wykonaniu zieleńców poprzez humusowanie i obsianie trawą.

Przebudowane zostaną wpusty uliczne do istniejącej kanalizacji deszczowej, do powierzchniowego odbioru wody opadowej.

Premier Mateusz Morawiecki zaakceptował rekomendowaną przez Wojewodę Podlaskiego listę zadań, które będą dofinansowane z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych.

W tym roku będzie dofinansowanych 290 inwestycji na drogach powiatowych i gminnych w województwie podlaskim - poinformował 4 września wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.