Podpisanie umowy na przebudowę odcinka ulicy Wojska Polskiego w Ciechanowcu

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 18 sierpnia Burmistrz Ciechanowca podpisał umowę na wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Ciechanowcu”.

Zadanie polegać będzie na wykonaniu przebudowy istniejącego odcinka drogi gminnej Nr 108937B ul. Wojska Polskiego na działce oznaczonej o łącznej długości 337 m.

14 sierpnia odbyło się spotkanie informacyjne w sprawie „Budowy międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, tj. odcinek południowy gazociągu Polska - Litwa”.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele firmy Gaz- System oraz wykonawcy prac firmy Romgos.

Drugi termin zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej

Rolnicy, którzy nie wyczerpali limitu w pierwszym terminie lub nie składali jeszcze wniosku w 2020 roku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, mogą złożyć wniosek w drugim terminie od 3 do 31 sierpnia 2020 r.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT za okres od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. oraz w przypadku posiadaczy bydła zaświadczenie o ilości dużych jednostek przeliczeniowych bydła za rok 2019 z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Otwarcie drogi ze wsi Radziszewo-Sieńczuch do wsi Czaje-Wólka - inwestycja dzięki Funduszowi Dróg Samorządowych

28 lipca otwarto wyremontowany odcinek drogi powiatowej ze wsi Radziszewo-Sieńczuch do wsi Czaje-Wólka. Nowa nawierzchnia, wyremontowane chodniki i przystanek autobusowy - to tylko niektóre zmiany na drodze, które były możliwe dzięki Funduszowi Dróg Samorządowych.

W otwarciu uczestniczył Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński, Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki, Przewodnicząca Rady Powiatu Wysokomazowieckiego Dorota Łapiak, a także przedstawiciele duchowieństwa, radni szczebla powiatowego i gminnego oraz mieszkańcy.

16 lipca, w sali widowiskowej Miejskiej Biblioteki Publicznej odbyło się XXI posiedzenie Rady Miejskiej w Ciechanowcu kadencji 2018-2023.

Podczas sesji radni podjęli dziesięć uchwał w sprawie upoważnienia Burmistrza Ciechanowca do zaciągnięcia w 2021 roku zobowiązań w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych oraz ustalili szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności w ramach zadań własnych za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

Zarząd Województwa Podlaskiego uchwałą nr 140/2199/2020 z dnia 1 lipca 2020 r. zatwierdził listę operacji informującą o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu "Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów".

Wsparcie w ramach tego typu operacji obejmuje budowę lub przebudowę targowisk lub obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów.