Kąpielisko nad zalewem w Ciechanowcu nabrało nowego blasku

Kąpielisko nad zalewem w Ciechanowcu nabrało nowego blasku, zakończyły się prace budowlane nad rozbudową terenu tzw. Wyspy.

Głównym zamierzeniem robót było stworzenie miejsca do rekreacji, w sąsiedztwie funkcjonującej plaży miejskiej na terenie niezagospodarowanym, tworząc miejsce do wypoczynku zarówno dla mieszkańców, jak i turystów przebywających na terenie naszej gminy.

Duże zainteresowanie wśród mieszkańców gminy Ciechanowiec Programem Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze cieszy się wśród mieszkańców Gminy Ciechanowiec coraz większym zainteresowaniem, o czym świadczy liczba składanych wniosków. Czyste Powietrze to ogólnopolski program wsparcia finansowego na wymianę źródeł ciepła. 

To program dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych oferujący dotację na wymianę źródła ciepła oraz prace związane z termomodernizacją. Rządowy Program Czyste Powietrze ma na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Podpisanie umowy na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą

29 czerwca w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu odbyło się podpisanie umowy na wykonanie zadania „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 3035/12, obręb Ciechanowiec”.

Budowa nowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Wiatracznej w Ciechanowcu, w którym zamieszka 36 rodzin, to znaczący krok w rozwoju gminy Ciechanowiec. Budowa bloku jest możliwa dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego na 2023 r.

Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowcu otrzymała dofinansowanie 100 000 zł w ramach konkursu BLISKO (2023-2024)

Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowcu otrzymała dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury w wysokości 100 000 zł w ramach konkursu BLISKO (2023-2024), stanowiącego element Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 na realizację dwuletniego zadania "Biblioteka źródłem inspiracji".

Dzięki pozyskanym środkom biblioteka, wspólnie z zaangażowanymi partnerami, zrealizuje w okresie dwóch najbliższych lat wiele wydarzeń artystycznych m.in.: warsztaty poetyckie, spotkania autorskie, warsztaty poezji śpiewanej, pikniki plenerowe, warsztaty filmowe, warsztaty z tworzenia komiksów, zajęcia teatralne, spektakle, koncerty.

1 485 900 zł na budowę zadaszenia boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. M. Kopernika

18 maja zostały ogłoszone wyniki naboru do Programu budowy przyszkolnych hal OLIMPIA. Podczas pierwszego naboru do Programu, obejmującego budowę hal sportowych na 100-lecie występów reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich, Minister Sportu i Turystyki podjął decyzję o dofinansowaniu budowy 360 hal kwotą ponad 730 mln złotych.

W gronie pozytywnie zaopiniowanych zadań znalazł się projekt pn. Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Ciechanowcu, z dofinansowaniem na kwotę 1 485 900 zł.

Absolutorium Burmistrzowi Ciechanowca z tytułu wykonania budżetu gminy za 2022 rok

17 maja w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu odbyło się 53. posiedzenie Rady Miejskiej. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę o udzieleniu Burmistrzowi Ciechanowca na początku wotum zaufania, następnie absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2022 rok.

Radni przed głosowaniem, zapoznali się z Raportem o stanie gminy Ciechanowiec za 2022 rok, ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu gminy, sprawozdaniem finansowym oraz pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej.