Dostawa wraz z montażem opraw i urządzeń oświetlenia ulicznego w Gminie Ciechanowiec

 

Gmina Ciechanowiec pozyskała środki zewnętrzne z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów w wysokości 500 000 zł. W ramach zadania została wykonana wymiana oświetlenia ulicznego na LED-owe na terenie Gminy Ciechanowiec:

  • wymiana istniejących opraw w ilości 238 szt. wyposażonych w autonomiczny sterownik do redukcji mocy z możliwością połączenia i sterowania z pozycji zewnętrznego systemu sterowania i zarządzania
  • wymiana wysięgników ok. 238 szt., zabezpieczeń 238 szt. oraz przewodów zasilających w wysięgnikach w ilości 238 szt.

 

Wartość kontraktu:  361 410,90 zł

Wykonawca:  Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe EL-M Marcin Mróz z Kosowa Lackiego

 

 

Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Ciechanowie

 

Gmina Ciechanowiec pozyskała środki zewnętrzne z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów w wysokości 500 000 zł. Zamówienie obejmowało kompleksowe wykonanie prac polegających na budowie linii oświetlenia drogowego w następujących lokalizacjach: ul. Świerkowa, ul. Czyżewska (odcinek boczny), Radziszewo-Króle (droga gminna) i Radziszewo-Króle (droga powiatowa).

 

Wartość rzeczowa zadania:  213 159 zł

Wykonawca:  ADTECH Adam Mioduszewski z siedzibą w Szeligi-Leśnica

 

 

Fundusz Dróg Samorządowych

 

Wartość: 5 800 680,16 zł

Dofinansowanie: 2 552 489,16 zł

Wkład własny: 3 248 191,07 zł

Zakres prac:

Inwestycja dotyczyła rozbudowy drogi gminnej - ulica Podlaska o długości 1,070 km, z wykonaniem kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz oświetlenia ulicznego. Zadanie zrealizowane w ramach podpisanej w 2021 r. umowy o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „TRAKT” Sp. z o.o. Wysokie Mazowieckie.

 

 

Fundusz Dróg Samorządowych

 

Wartość: 2 486 504,29 zł

Dofinansowanie: 732 000 zł

Wkład własny: 1 754 504,29 zł

Zakres prac:

Inwestycja dotyczyła rozbudowy drogi gminnej ulica Armii Krajowej o długości 0,387 km z wykonaniem kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz oświetlenia ulicznego. Zadanie realizowane w ramach podpisanej w 2020 r. umowy o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonawcą robót była firma Szpańscy Jerzy Jacek Dawid Czystość Spółka Jawna Wołomin.

 

 

Fundusz Dróg Samorządowych

 

Wartość: 3 403 610,93 zł

Dofinansowanie: 784 248 zł

Wkład własny: 2 619 362,93 zł

Zakres prac:

Inwestycja dotyczyła przebudowy odcinka drogi gminnej ulica Spółdzielcza o długości 764,37 m, łącznie z wykonaniem kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz oświetlenia ulicznego. Zadanie realizowane w ramach podpisanej w 2020 r. umowy o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonawcą robót była firma Szpańscy Jerzy Jacek Dawid Czystość Spółka Jawna Wołomin.