Gmina Ciechanowiec przystąpiła do udziału w projekcie „Matematyka - wstęp do kariery wynalazcy” realizowanego przez Politechnikę Warszawską, która współpracuje z samorządami terytorialnymi, udostępniając ich szkołom zaawansowane narzędzia edukacyjne.

Projekt ten polega na pracy uczniów z wykorzystaniem innowacyjnej platformy wspomagającej ucznia podczas rozwiązywania zadań matematycznych online.

 

Gmina Ciechanowiec przystąpiła do udziału w projekcie „Matematyka - wstęp do kariery wynalazcy”

 

Specjaliści z Wydziału Matematyki i Nauk Informatycznych Politechniki Warszawskiej opracowali unikalny na skalę światową system informatyczny, który wspomaga uczniów i nauczycieli w nauczaniu matematyki. Specjalna platforma internetowa zawiera zestawy interaktywnych zadań o zróżnicowanym poziomie trudności, a jedną z głównych zalet jest spersonalizowana edukacja, ponieważ system sam dostosowuje się do poziomu danego ucznia.

 

Platforma skupia się głównie na obszarach kompetencji matematycznych i ICT. Dzięki użyciu zaawansowanych autorskich rozwiązań informatycznych, optymalnie wykorzystuje się czas ucznia poświęcany na naukę. System stara się wykrywać problemy uczniów i tak kieruje dobrem spersonalizowanych zadań, aby uczeń sam był w stanie rozumieć przyczynę swojego błędu i się poprawić, jak również samodzielnie rozwiązać zadanie, które wcześniej było dla niego za trudne. Uczniowie zdolni otrzymują zadania trudniejsze, dostosowywane do swoich możliwości i aktualnych umiejętności.

 

W dobie trwającej pandemii i ryzyku ograniczania zajęć stacjonarnych, zdalna platforma wspierana sztuczną inteligencją może być szczególną pomocą dla uczniów i nauczycieli.

 

więcej: www.pw.edu.pl