Młodzieżowa Rada Miejska w Ciechanowcu zaprasza do udziału konkursie  JST - to proste!

A co Ty wiesz o Samorządzie Terytorialnym? Młodzieżowa Rada Miejska w Ciechanowcu ogłasza konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym JST - to proste! Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych.

Celem konkursu jest upowszechnienie wśród ciechanowieckiej młodzieży wiedzy o samorządzie terytorialnym, pogłębienie wiedzy o lokalnym i regionalnym życiu społecznym, kształtowanie aktywnych postaw obywatelskich oraz wzmacnianie patriotyzmu lokalnego i regionalnego.

Dzień Edukacji Narodowej, wyrazy wdzięczności nauczycielom i całej społeczności związanej z oświatą

Dzień Edukacji Narodowej obchodzony 14 października, jest szczególnym dniem dla nauczycieli i całej społeczności związanej z oświatą. W tym dniu bardziej niż kiedykolwiek dostrzegana jest odpowiedzialność towarzysząca procesowi nauczania, znaczenie i rola nauczycieli w kształtowaniu młodych umysłów i charakterów.

Z tej okazji Burmistrz Ciechanowca i Przewodniczący Rady Miejskiej składają wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty najlepsze życzenia.

Bezpłatny transport w dniu wyborów 15 października 2023 r. na terenie Gminy Ciechanowiec

W wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat mają prawo do bezpłatnego transportu.

Wyborcy, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.

Bonus frekwencyjny dla gmin do 20 tys. mieszkańców zachętą do udziału w głosowaniu

Gminy liczące do 20 tysięcy mieszkańców, tak jak gmina Ciechanowiec, w których ponad 60 proc. uprawnionych weźmie udział w zbliżających się wyborach parlamentarnych, mogą otrzymać dodatkowe wsparcie rządowe.

Warunkiem otrzymania środków jest ponad 60% frekwencja w najbliższych wyborach. Z kolei gmina, która uzyska najwyższą frekwencję w swoim powiecie, otrzyma 1 mln zł z przeznaczeniem na remizy OSP oraz 1 mln zł z budżetu obywatelskiego na dowolny cel.

PRK FARE Sp. z o.o. ogłasza abolicję - podpisz umowę, pobieraj wodę i odprowadzaj ścieki legalnie

Kto bez umowy, poza licznikiem albo w inny nielegalny sposób bez ponoszenia opłat korzysta z wody Ciechanowieckich Wodociągów lub sieci kanalizacyjnej może do 10 listopada 2023 roku liczyć na abolicję.

Abolicja polega na podpisaniu umowy przez osoby, które nielegalnie pobierają wodę lub zrzucają ścieki bez ponoszenia konsekwencji prawnych i kar pieniężnych.

Trwa nabór uczestników do Klubu „Senior+” w Czajach-Wólce na rok 2023

Trwa nabór uczestników do Klubu „Senior+” na rok 2023, skierowany do mieszkańców Gminy Ciechanowiec w wieku 60+. Klub jest utworzony i współfinansowany w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Jeżeli jesteś osobą w wieku 60+ nieaktywną zawodowo, jesteś mieszkańcem Gminy Ciechanowiec, pragniesz integracji i aktywizacji społecznej poprzez tworzenie więzi społecznych oraz aktywnego spędzania wolnego czasu, zostań uczestnikiem Klubu „SENIOR+” w Czajach-Wólce - placówki wsparcia dziennego.