Ogłoszono wyniki Rankingu Gmin Województwa Podlaskiego za rok 2022

30 listopada ogłoszono wyniki Rankingu Gmin Województwa Podlaskiego. Liderami rankingu zostały gminy: Wysokie Mazowieckie, Mielnik oraz Sejny.

Gmina Ciechanowiec w powiecie wysokomazowieckim zajęła wysokie 3 miejsce, zaś w województwie podlaskim 33. Z kolei w kategorii Lider Gminy Miejsko - Wiejskie, nasza gmina uplasowała się na 10 miejscu. W rankingu startowało 115 gmin.

"Rozwiń skrzydła w ramach ponadnarodowej mobilności" - broszura podsumowująca realizację projektu

W październiku grupa uczniów Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu wraz z opiekunami przebywała w Grecji, gdzie realizowali dwutygodniowy program zajęć bazujących na poznaniu i rozwoju języków obcych oraz zapoznaniu się geografią, kulturą i obyczajami panującymi w innym kraju Unii Europejskiej.

Dwutygodniowy program był realizowany w ramach projektu rozwoju kompetencji kluczowych "Rozwiń skrzydła w ramach ponadnarodowej mobilności".

Możliwość składania wniosków o dodatek dla podmiotów wrażliwych tylko do 30 listopada 2022 r

30 listopada 2022 r. upływa termin składania wniosków o dodatek dla podmiotów wrażliwych.

Wniosek o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła jest przeznaczony dla podmiotów wrażliwych, w tym: szpitali, szkół i przedszkoli, ośrodków pomocy społecznych, ośrodków kultury, placówek opiekuńczych, itp. zgodnie z art. 26 ww. ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (t.j. Dz. U. poz. 1967 z późn. zm.).

Tradycyjne ligawki - 41. Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego

Adwent to okres przygotowania do Bożego Narodzenia. Zgodnie z tradycją w tym okresie milkną wszystkie instrumenty za wyjątkiem jednego - ligawki.

Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu zaprasza na 41. Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego, który odbędzie się w dniach 3 -4 grudnia 2022 r. Pierwszego dnia (3 grudnia) odbędą się przesłuchania uczestników w poszczególnych kategoriach oraz koncerty zespołów z kraju i zagranicy. Drugiego dnia (4 grudnia) zapraszamy na podsumowanie Konkursu, ogłoszenie wyników i koncert galowy.

Dzień Pracownika Socjalnego uznania za wysiłek w wypełnianiu ważnej roli społecznej

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składamy serdeczne życzenia i wyrazy uznania za wysiłek i zaangażowanie w wypełnianiu ważnej roli społecznej.

Życzymy, aby pomoc drugiemu człowiekowi stała się Dla Was prawdziwym spełnieniem i przyniosła satysfakcję z wykonywanej pracy. By zawsze budziła szacunek i uznanie ze strony tych, którzy doświadczają jej dobrych i oczekiwanych skutków.

Seniorzy bawili się na Pierwszym Gminnym Balu Klubu Seniora

W niedzielę, 13 listopada odbył się Pierwszy Gminny Bal Klubu Seniora. W balu uczestniczyli klubowicze z Klubu Seniora w Ciechanowcu, Klubu Seniora w Wojtkowicach Starych oraz Klubu Seniora w Czajach-Wólce.

Była zabawa przy muzyce zespołu, poczęstunek, a także występ artystyczny przygotowany przez seniorów.