Podpisanie umowy na rozbudowę drogi gminnej w Przybyszynie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Burmistrz Ciechanowca w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego, 7 grudnia podpisał umowę na realizację przebudowy z rozbudową drogi gminnej w miejscowości Przybyszyn.

Inwestycja realizowana będzie w istniejącym pasie drogowym długości 971,50 metrów. W zakresie robót przewidziano przebudowę skrzyżowań z drogą gminną, przebudowę zjazdów do posesji wraz z przepustami, przebudowę przepustów pod drogą gminną i wycinkę drzew i krzewów.

Atrakcyjne tereny inwestycyjne w Ciechanowcu, zachętą do lokowania kapitału

Gmina Ciechanowiec wychodzi naprzeciw i zaprasza inwestorów do lokowania swojego kapitału na terenach inwestycyjnych w mieście Ciechanowiec. Jesteśmy gminą otwartą i przychylną do zainicjowania wielu inwestycji.

Ciechanowiec jest jednym z miejsc, o których mówi się, że mają swoją duszę, a wręcz jakąś magię. Tutaj niemal we wszystkim tradycja i historia łączą się ze współczesnością.

Umowa na rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Dąbczyn w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Burmistrz Ciechanowca, skarbnik Gminy i wykonawca robót, podpisali następną umowę, w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę drogi w miejscowości Dąbczyn.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z rozbudową drogi gminnej o długości 1, 495 km, przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych wraz z przepustami, przebudowę rowów otwartych, przebudowę przepustu pod drogą.

Podpisanie umowy na przebudowę drogi gminnej w Wojtkowicach-Glinnej długości 641 metrów

W Urzędzie Miejskim została podpisana kolejna umowa zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na przebudowę drogi gminnej w Wojtkowicach-Glinnej.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na odcinku długości 641 metrów wraz z przebudową zjazdów do posesji, przebudową sieci wodociągowej i sieci telekomunikacyjnej.

Podpisanie umowy na rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Ciechanowczyk

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, została podpisana umowa na rozbudowę drogi gminnej w Ciechanowczyku, na realizację i zakończeniem robót budowlanych do 30 lipca 2021 r.

Umowa obejmuje rozbudowę drogi o łącznej długości 358 metrów, o przekroju jednopasowym szerokości jezdni asfaltowej 3,5m wraz z obustronnymi poboczami gruntowymi o szerokości 0,75m.