Powszechny Spis Rolny 2020 będzie realizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od 1 września do 30 listopada 2020 r. według stanu na 1 czerwca 2020 r. Spis rolny to jedyne badanie, które pozwala pozyskać kompleksowe dane na temat polskiego rolnictwa

Zebrane w spisie informacje pozwolą na ocenę instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej oraz na analizę zmian, jakie zaszły w rolnictwie w latach 2010 - 2020. Będą one wykorzystywane w negocjacjach dotyczących rodzaju oraz wielkości dopłat dla rolnictwa i obszarów wiejskich.

 

   018

 

 

 

010