Diecezjalna uroczystość dziękczynienia za plony - dożynki w Łubinie Kościelnym

Diecezjalna uroczystość dziękczynienia za plony odbędzie się w tym roku na placu parafialnym w Łubinie Kościelnym, w sobotę 9 września 2023 r. Zostanie ona zorganizowana w porozumieniu z Urzędem Gminy Bielsk Podlaski.

Uroczystej liturgii będzie przewodniczył i kazanie wygłosi ks. bp Piotr Sawczuk. Na uroczystość zaproszeni są wierni ze wszystkich parafii i rektoratów diecezji drohiczyńskiej.

10 września spotkajmy się na Krajowym Dniu Kukurydzy w PODR Szepietowo

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie wspólnie z Polskim Związkiem Producentów Kukurydzy w Poznaniu zapraszają w niedzielę 10 września na Krajowy Dzień Kukurydzy.

Wrześniowa impreza to największe wydarzenie dla plantatorów i pasjonatów złotego ziarna w województwie podlaskim. Na polach doświadczalnych PODR Szepietowo zaprezentujemy bogatą kolekcję odmian kukurydzy i zapewnimy fachowe doradztwo ekspertów z dziedziny nasiennej oraz środków ochrony i nawożenia roślin.

Poznaj badania ankietowe realizowane przez Główny Urząd Statystyczny

W wyniku realizowanych przez statystykę publiczną badań ankietowych uzyskujemy szereg informacji o mieszkańcach naszego województwa i ich warunkach życia.

Statystyka publiczna dba o rzetelne, obiektywne i systematyczne informowanie organów państwa i społeczeństwa o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz środowiska naturalnego.

 1 września zostaną uruchomione syreny alarmowe w 84. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku informuje, że w dniu 1 września 2023 r. jednostki samorządu terytorialnego na terenie województwa uruchomią syreny alarmowe - sygnał ciągły na okres 1 minuty w celu upamiętnienia 84. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.

Włączenie syren będzie jednocześnie testem sprawności urządzeń systemu wykrywania i alarmowania na podstawie art. 10 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r., w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 poz. 96).

Rozpoczęto wypłatę „czternastej emerytury” dla emerytów i rencistów KRUS

Odział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Białymstoku informuje, że rozpoczęto wypłatę kolejnego dodatkowego świadczenia dla emerytów i rencistów tzw. „czternastej emerytury”.

Aby otrzymać kolejne dodatkowe świadczenie w 2023 r. należy spełnić dwa warunki: być czynnym emerytem lub rencistą, czyli mieć prawo do jednego z niżej wymienionych świadczeń w dniu 31 sierpnia 2023 r. i nie przekroczyć ustalonego w roku progu dochodowego.

Planowane przerwy w dostawach energii elektrycznej

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok informuje, że w związku z planowanymi pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej na terenie działania Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski.

Dodatkowych informacji udziela: Centrum Dyspozytorskie Bielsk Podlaski tel. 85 740 53 34 (całodobowo) lub 991