Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu został liderem w Województwie Podlaskim w pozyskiwaniu środków finansowych na bezpłatne wyjazdy zagraniczne dla młodzieży na lata 2020-2022.

Żadna inna szkoła z terenu Województwa Podlaskiego nie uzyskała w sumie tak wysokiego dofinansowania ze wszystkich możliwych programów unijnych i krajowych na bezpłatne wyjazdy zagraniczne - staże zawodowe oraz kształcenie kompetencji kluczowych i językowych dla młodzieży.


Harmonogram wyjazdów zagranicznych uczniów ZSOiZ na najbliższe dwa lata

071

Wszystkie szczegóły o realizacji projektów i planowanych rekrutacjach młodzieży znajdują się na stronie internetowej szkoły https://www.zsoiz-ciechanowiec.pl oraz na podstronie poświęconej realizowanym i planowanym projektom w szkole https://www.zsoiz-ciechanowiec.pl/projekty-ue.html