17 tys. zł otrzyma Gmina Ciechanowiec z budżetu samorządu Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla OSP.

Uchwałę, radni wojewódzcy podjęli 8 czerwca podczas Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego.

Łącznie podlaskie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) z budżetu samorządu województwa otrzymają ponad 3 mln zł.

Jednostki OSP z powiatu wysokomazowieckiego dostaną 190 tys. zł, w tym Gmina Ciechanowiec - 17 000 zł.

 

 

058